Affilierade forskare

Jannis Angelis

docent

Några av de frågor Jannis Angelis försöker besvara i sin forskning:

  • I vilken form kan verksamhetsstrategier ge långsiktiga konkurrensfördelar?
  • Hur leds resultat från mät- och styrinstrument till både operativa och strategiska frågor?
  • Vilka verksamhetsmöjligheter ger digitalisering?​

 

Aktuell forskning

Service Operations Management John McManus, Mats Winroth och Jannis Angelis

Jannis Angelis huvudsakliga forskningsintressen innefattar hur strategier och processer skapar långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet. Hans pågående forskning är inriktad mot strategier för att stärka kopplingen mellan tjänste- och varuproduktion, hur man skapar mer kundfokuserade processer, samt ledning och hantering av osäkerhet och snabbföränderlighet.

Han har forskat inom strategi på Harvard, flexibilitet och produktivitet i kunskapsintensiva företag på Stanford och Berkeley, mänskliga aspekter av lean på Cambridge, och högpresterande organisationer på Harvard, Oxford och MIT. Han har även läst en master i Kinastudier. Andra yrkesroller inkluderar arbete med ITC (WTO) och ILO (UN). Jannis Angelis har vunnit flera internationella forskningspriser, inklusive The Shingo Prize inom lean, och är Oxfords nuvarande Country Champion för Sverige.

 

Pågående arbeten:

  • Tjänstestrategier

  • Datadriven ledning och styrning under snabb föränderlighet

  • Verksamhetsstyrning av sjukhus under pandemin

  • Blockchain och AI-teknik i matkedjor

 

Publicering i vetenskapliga tidskrifter

Okwir, S., Angelis, J. and Ginieis, M. Performance measurement systems and complexity. Forthcoming in International Journal of Management Reviews.

Okwir, S., Angelis. J., Ruiz, F. and Ulfvengren, P. Applying Classification and Regression Trees to Airport Collaborative Decision Making. Forthcoming in Journal of Air Transport Management.

Angelis, J. Strategic Management of Global Manufacturing Networks. 2014. Production Planning and Control, 26(13)

Angelis, J. and Jordahl, H. 2015. Merciful yet effective performance management. Measuring Business Excellence, 19

Angelis, J. and Siraliova, J. 2013. Sector specificity and process impact. Journal of International Business: Innovations, Psychology, Economics, 4(1):43-52

Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S. Angelis, J. och Munik. J. 2012. Performance measurements systems: a consensus analysis of their operational and strategic roles. International Journal of Production Economics, 140(1):416-430

Angelis, J., Macintyre, M., och Parry, G. 2012. Discretion and complexity in customer focused environments. European Management Journal, 30(5):466–472

Angelis, J. och Fernandes, B. 2012. Innovative lean: the role and impact of work practices. International Journal of Lean Six Sigma, 3(1):74-84

Angelis, J., Conti, R., Cooper, C. och Gill, C. 2011. Building a high commitment lean culture: the role of shop floor work practices. Journal of Manufacturing and Technology Management, 22(5):569-586

Angelis, J., Macintyre, M. Dhaliwal, J. Parry, G. och Siraliova, J. 2011. Customer centred value creation. Issues of Business and Law, 3:1-10

Veiga, G., Pinheiro de Lima, E., Angelis, J. och Gouvea da Costa, S. 2011. The strategic role of lean - a discussion. Brazilian Journal of Operations and Production Management, 8(1):9-30

Grove, A., Meredith J., Macintyre, M., Angelis, J. och Neailey, K. 2010. UK health visiting: challenges faced during lean implementation. Leadership in Health Services, 23(3):204-218

Grove, A., Meredith J., Macintyre, M., Angelis, J. och Neailey, K. 2010. Lean implementation in primary care: health visiting services in the NHS. Quality and Safety in Health Care, 19:1-5

Pinheiro de Lima, E. och Angelis, J. 2010. Framing operations and performance strategic management system design process. Brazilian Journal of Operations and Production Management, 5(1):23-46

Angelis, J., Pinheiro de Lima, E. och Širaliova, J. 2010. Servitised experiences: business and management implications. Issues of Business and Law, 2:1-11

Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S. och Angelis, J. 2009. Strategic performance measurement systems: a discussion about their roles. Measuring Business Excellence, 13(3):39-48 (Included in Emerald Reading ListAssist, 2011)

Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S. och Angelis, J. 2008. The strategic management of operations system performance. International Journal of Business Performance Management, 10(1):108-132

Angelis, J. and Thompson, M. 2007. Product och service complexity and high performance work practices in the aerospace industry. Journal of Industrial Relations, 49(5):775-781

Conti, R., Angelis, J., Cooper, C., Faragher, B. och Gill, C. 2006. The effects of lean production on worker job stress. International Journal of Operations and Production Management, 26(9):1013-1038

Siraliova, J. och Angelis, J. 2006. Marketing strategies of multinationals in the Baltic States: to standardize or to adapt?. Baltic Journal of Management, 1(2):169-187

Angelis, J. 2004. Impact of change: lean production implementation. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 4:189-193

Angelis, J. 2004. Managerial betrayal: justifying the punishment of Enron’s management. Economica e Gestão, 4(8):15-24


Publicering i böcker

Angelis, J. Glänngård, A. and Jordahl, H. 2015. Att styra och leda en vårdcentral - Hur går det till och vad kan förbättras?Stockholm: SNS Förlag.

Angelis, J. and Jordahl, H. 2014. Att styra och leda äldreomsorg - Hur går det till och vad kan förbättras? Stockholm: SNS Förlag.

Parry, G., Macintyre, M. och Angelis, J. (eds.) 2011. Service Design and Delivery, London: Springer.

 

Book chapters

Maynard, D. och Angelis, J. 2011. Supply chain risk - the case of refurbishment projects. In Kersten, W., Blecker, T. and Jahn, C. (eds) International Supply Chain Management and collaborative Practices, Berlin: Josef Eul, pp.3-14

Ritchie, R. och Angelis, J. 2011. Managing risk in the energy sector - a supply chain framework. In Kersten, W., Blecker, T. and Jahn, C. (eds) International Supply Chain Management and collaborative Practices, Berlin: Josef Eul, pp.15-26

Angelis, J och Pinheiro de Lima, E. 2011. Shifting from production to service to experienced-based operations. In Parry, G., Macintyre, M. and Angelis, J. (eds.) Service Design and Delivery, London: Springer, pp.93-105

Macintyre, M., Parry, G. och Angelis, J. 2011. Are you being served?. In Parry, G., Macintyre, M. and Angelis, J. (eds.) Service Design and Delivery, London: Springer, pp.136-137

Ritchie, R. och Angelis, J. 2010. Implementing lean in a service environment. In Vallespir, B. and Alix, T. (eds) Advances in Production Management Systems - new challenges, new approaches, 338, Boston: Springer, pp.587-594

Wu, Y. och Angelis, J. 2009. Information systems and agile and responsive supply chains. In Blecker, T, Kersten, W. and Meyer, M. (eds) High-Performance Logistics - methods and technologies, Berlin: Erich Schmidt, pp.143-156

Angelis, J., Watt, C. och Macintyre, M. 2009. Information systems and the pursuit of patient value in the care chain. In Finnegan, D. and Currie, W. (eds.) Integrating Healthcare with Information and Communication Technology, Oxford: Radcliffe, pp.255-266

Angelis, J. och Fernandes, B. 2007. Lean practices for product and process improvement: involvement and knowledge capture. In Olhager, J. and Persson, F. (eds.) Advances in Production Management Systems - International Federation for Information Processing, 246, Boston: Springer, pp.347-354

Wu, Y. och Angelis, J. 2007. Achieving agile supply chains through information technology application. In Olhager, J. and Persson, F. (eds.) Advances in Production Management Systems - International Federation for Information Processing, 246, Boston: Springer, pp.245-256

Conti, R., Angelis, J., Cooper, C., Faragher, B. och Gill, C. 2005. Gender and lean production implementation. In K. Devine and J. Grenier (eds.) Reformulating Industrial Relations in Liberal Market Economies, Captus, pp.89-104

Dessutom har Jannis Angelis skrivit fler än 130 övriga artiklar.


Utmärkelser

Outstanding paper award, Annual International Conference on Production Research, Manila, 2015

Best paper award, Complex Service Systems Conference, Cambridge 2011

Outstanding paper award, IJOPM, Emerald literati network awards for excellence, 2007

Highly commended paper award, BJM, Emerald literati network awards for excellence, 2007

The Shingo Prize for excellence in manufacturing (Research), 2005

Runner-up for Wickham Skinner best paper award, POMS, Cancun, 2004

Chris Voss best paper award honorable mention, EurOMA, Fontainebleau, 2004

Discretionary pay increments for exceptional contribution, University of Cambridge, 2003

Discretionary pay increments for exceptional contribution, University of Cambridge, 2002

 

Jannis Angelis

Kontakt

Mobil : 070 679 7030
jannis.angelis@ifn.se

Kort beskrivning

Jannis Angelis disputerade i företagsekonomi på University of Cambridge år 2000 med fokus på flexibel produktion, och jobbade sedan i ett riskbolag i London innan han återvände till Cambridge som forskare och lärare. Sedan 2011 återfinns han även på institutionen för Industriell Ekonomi på KTH.​

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se