Affilierade forskare

Joakim Jansson

fil.dr

Joakim Jansson

Kontakt

joakim.jansson@lnu.se

Kort beskrivning

Joakim Jansson disputerade i november 2018 vid Stockholms universitet med sin avhandling "We are (not) anonymous: Essays on anonymity, discrimination and online hate" och är fr.o.m. december 2018 anställd som Post-doc vid Linnéuniversitetet i Växjö.

IFN in the news

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se