Affilierade forskare

Joakim Jansson

fil.dr

Joakim Jansson

Kontakt

joakim.jansson@lnu.se

Kort beskrivning

Joakim Jansson disputerade i november 2018 vid Stockholms universitet med sin avhandling "We are (not) anonymous: Essays on anonymity, discrimination and online hate" och är fr.o.m. december 2018 anställd som Post-doc vid Linnéuniversitetet i Växjö.

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se