Affilierade forskare

Johannes Haushofer

Assistant Professor

Några av de frågor Johannes Haushofer försöker besvara i sin forskning: 

  • Vilken är effekten av mental hälsa på ekonomiska resultat och vice versa?
  • Vilka är de direkta och allmänna jämviktseffekterna av ovillkorliga kontantöverföringar?
  • Kan enkla psykologiska insatser förbättra hälsa och ekonomiska resultat?

                       

Johannes Haushofer

Kontakt

haushofer@princeton.edu

Kort beskrivning

Iohannes Haushofer är fr.o.m. augusti 2020 affilierad forskare till IFN. Han erhöll en Ph.D. i neurobiologi vid Harvard University 2008, och en Ph.D. i nationalekonomi från University of Zürich 2012. Därefter var han stipendiat I nationalekonomi vid Harvard University och Jameel Poverty Action Lab at MIT. Sedan 2014 är Johannes Haushofer Assistant Professor vid Princeton University och fr.o.m. hösten 2020 innehar han en tjänst vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

IFN in the news

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se