Affilierade forskare

Johannes Haushofer

Assistant Professor

Några av de frågor Johannes Haushofer försöker besvara i sin forskning: 

  • Vilken är effekten av mental hälsa på ekonomiska resultat och vice versa?
  • Vilka är de direkta och allmänna jämviktseffekterna av ovillkorliga kontantöverföringar?
  • Kan enkla psykologiska insatser förbättra hälsa och ekonomiska resultat?

                       

Aktuell forskning

The Comparative Impact of Cash Transfers and a Psychotherapy Program on Psychological and Economic Well-being Johannes Haushofer, Robert Mudida och Jeremy Shapiro

Johannes Haushofer

Kontakt

johannes.haushofer@ne...

Kort beskrivning

Iohannes Haushofer är fr.o.m. augusti 2020 affilierad forskare till IFN. Han erhöll en Ph.D. i neurobiologi vid Harvard University 2008, och en Ph.D. i nationalekonomi från University of Zürich 2012. Därefter var han stipendiat I nationalekonomi vid Harvard University och Jameel Poverty Action Lab at MIT. Sedan 2014 är Johannes Haushofer Assistant Professor vid Princeton University och fr.o.m. hösten 2020 innehar han en tjänst vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se