Affilierade forskare

Jonas Vlachos

docent


Några av de frågor Jonas Vlachos försöker besvara i sin forskning:

  • Hur fördelas humankapital mellan företag, branscher, yrken och regioner?
  • Vem bildar familj med vem och varför?
  • Vad påverkar skolsystemets effektivitet?

 

Aktuell forskning

Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System Jonas Vlachos

Jonas Vlachos forskning har hittills berört flera olika forskningsfält: internationell ekonomi, finansmarknadernas betydelse för ekonomisk utveckling och politisk ekonomi.

För närvarande arbetar han med projekt som analyserar hur olika aspekter av konkurrens påverkar företagens lönesättnings- och anställningsbeslut. Då inte bara företag, utan även politiska partier kan påverkas av ökad konkurrensens, analyseras även vilken betydelse den politiska konkurrensen har för styrningen av svenska kommuner.

Jonas Vlachos sätter även samman ett stort datamaterial som syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar hur framgångsrik en lärare är med att förmedla kunskaper till sina elever. Inom ramen för detta projekt kommer även förändringar i lärarkårens sammansättning över tiden att analyseras.

Förutom forskning så har Jonas Vlachos varit redaktör för Ekonomisk Debatt. Under 2002-2003 var han sekreterare i Ekonomiska Rådet och under 2003-2004 var han gästforskare vid University of Chicago.
 

Jonas Vlachos

Kontakt

Tel : 08 16 30 46
Mobil : 070 893 3240
jonas.vlachos@ne.su.se

Kort beskrivning

Jonas Vlachos är fil dr från Handelshögskolan i Stockholm. Han var tidigare anställd på IFN och på SITE vid Handelshögskolan. Han har varit gästforskare vid Booth School of Business vid University of Chicago. Sedan 2007 är Jonas Vlachos anställd vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet


 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se