Affilierade forskare

Karin Edmark

docent

Ämnesområden:

Några av de frågor Karin Edmark försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas elevers resultat av det fria skolvalet?
  • Vad styr friskolors etableringsbeslut?
  • Vilka faktorer påverkar elevers val av skola?

Aktuell forskning

The Impact of Attending an Independent Upper Secondary School: Evidence from Sweden Using School Ranking Data Karin Edmark och Lovisa Persson

Karin Edmarks forskning är empiriskt inriktad, med fokus på offentlig ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Inom området offentlig ekonomi har hon främst intresserat sig för kommunal ekonomi, och vilka faktorer som påverkar kommunalt beslutsfattande. Hon har till exempel studerat om kommuner tar strategiska hänsyn när de fattar beslut om kommunala skattesatser och utgifter.

Karin Edmarks pågående projekt handlar om valmöjligheter och konkurrens inom utbildningssektorn.

Publikationer

"Sweden's school choice reforms and equality of opportunity", (med Markus Frölich och Verena Wondratschek), Labour Economics, 30, 129-142, 2014, Nedladdningsbar WP-version: Sweden's school choice reforms and equality of opportunity" 

"The Short- and Long-term Effects of School Choice on Student Outcomes - Evidence from a School Choice Reform in Sweden", (med Verena Wondraschek och Markus Frölich), Annals of Economis and Statistics, 111-112, 71-12, 2013.

"The choice of organizational form by closely-held firms in Sweden: tax versus non-tax determinants", (med Roger H. Gordon), Industrial and Corporate Change, 2013, 22:219-243. Nedladdningsbar WP-version: "Taxes and the Choice of Organizational Form by Entrepreneurs in Sweden"

"Ethnic Diversity and Preferences for redistribution", (med Matz Dahlberg och Heléne Lundqvist), Journal of Political Economy, 2012, 120(1):41-76. Nedladdningsbar WP-version: "Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution"

"Migration Effects of Welfare Reform", Scandinavian Journal of Economics, 2009, 111(3):511-526. Nedladdningsbar WP-version: "Effects of Work reqirements on Welfare Migration"

"Is there a "Race-to-the-Bottom" in the Setting of Welfare Benefit Levels? Evidence from a Policy Intervention", (med Matz Dahlberg), Journal of Public Economics, 2008, 92:1193–1209. Nedladdningsbar WP-version: "Is there a "Race-to-the-Bottom" in the Setting of Welfare Benefit Levels? Evidence from a Policy Intervention"

"Identifying Strategic Interactions in Swedish Local Income Tax Policies", (med Hanna Ågren), Journal of Urban Economics, 2008, 63(3):849–857. Nedladdningsbar WP-version: "Identifying Strategic Interactions in Swedish Local Income Tax Policies"

"Unemployment and Crime: Is There a Connection?", Scandinavian Journal of Economics, 2005, 107(2):353–373. Nedladdningsbar WP-version: "The Effects of Unemployment on Property Crime: Evidence from a Period of Unusually Large Swings in the Business Cycle"

"Strategic Interactions among Swedish Local Governments", doktorsavhandling, Uppsala Universitet, 2007.

 

Working papers

Ethnic Heterogeneity and Preferences for Redistribution: Reply, (med Matz Dahlberg och Heléne Lundqvist), Working Paper 955, Institutet för Näringslivsforskning.

Is Welfare Dependency Inherited?, (med Kajsa Hanspers), Working Paper 894, The Research Institute of Industrial Economics.

Fattigdom i folkhemmet - från socialbidrag till självförsörjning, (med Matz Dahlberg, Jörgen Hansen och Eva Mörk), Working paper 2009:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (SNS välfärdsråds rapport 2008)

"Strategic Competition in Swedish Local Spending on Childcare, Schooling and Care for the Elderly", Working paper 2007:22, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

 

Svenska publikationer

"Arbetslöshetens effekter på brottsligheten", Ekonomisk Debatt, 2002:5

"Skattekonkurrerar svenska kommuner?", Ekonomisk Debatt, 2007:1

Fattigdom i folkhemmet – Från socialbidrag till självförsörjning, SNS Välfärdsråds rapport 2008, editor: Matz Dahlberg.

”Därför går det inte att utvärdera jobbavdraget”, (med Che-Yuan Liang, Eva Mörk och Håkan Selin), Ekonomisk Debatt, accepterad för publikation.

 

IFN Poddradio

I detta program förklarar Karin Edmark resultatet av den valfrihetsreform som infördes 1992 och som innebär att elever fritt kan välja skola – kommunal eller friskola. Andra frågor som hon berör är vinstbegränsning i skolföretag. Hon förklarar att istället för vinstbegränsning bör kvaliteten i skolan säkerställas (17 september 2015). 

Karin Edmark

Kontakt

Mobil : 073 399 0592
karin.edmark@sofi.su.se

Kort beskrivning

Karin Edmark disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2007, med en avhandling om kommunernas beslut om skatter och utgifter. Under 2010-2015 var hon anställd som forskare vid Institutet för Näringslivsforskning. Hon har även arbetat vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), och varit gästforskare vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) och vid University of California, San Diego. För närvarande är Karin verksam vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, samt är affilierad till IFN, CESIfo, IFAU och Uppsala center for Labour studies.

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se