Affilierade forskare

Lars Oxelheim

professor

Några av de frågor Lars Oxelheim försöker besvara i sin forskning:

 • Är mångfald i företagets styrelse värdeskapande?
 • Hur skall i företaget ett ändamålsenligt incitamentsprogram utformas?
 • Vilken ägarmodell är bäst förenad med värdeskapande och ekonomisk tillväxt?
 • Hur skall företaget handskas med makroekonomiska risker?
 • Hur skall man i företagets beslutsfattande skilja på uthållig och tillfällig vinst i tider av makroekonomisk turbulens
 • Hur skall makroekonomisk inverkan på företagets resultat rapporteras till externa intressenter?
 • Vad är ”optimal transparens” och hur är avvikelser från detta tillstånd kopplat till ekonomisk tillväxt? 
 • I vilken utsträckning är språket en barriär i internationaliseringen av företagets styrelse?
 • Vilken betydelse har finansiella faktorer i företagets beslut om gränsöverskridande reala investeringar?
   

Aktuell forskning

What Does the Technological Shift Have in Stall for the EU? Opportunities and Pitfalls for European Societies Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim är grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE) och har sedan starten 1997 varit dess arbetande ordförande. Nätverket arrangerar årligen forskningskonferenser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Almedalen, Bryssel och Helsingfors med syftet att diskutera ny svensk europaforskning inom området ekonomi (nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och ekonomiska psykologi) samt publicerar årligen en volym av den tvärvetenskapliga boken Europaperspektiv. Lars Oxelheim har varit en av redaktörerna för samtliga 22 utgåvor som publicerats fram till och med 2019.

Lars Oxelheim har författat eller editerat  45 forskningsböcker varav en stor del på internationella förlag samt publicerat ett stort antal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter på många av delområdena inom disciplinen ekonomi.

Lars Oxelheim är en aktiv medlem av åtskilliga internationella forskningsnätverk samt medlem av ett antal vetenskapliga redaktioner. Lars Oxelheim är en ofta inbjuden talare och rådgivare till företag och statliga myndigheter. Han är invald medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund samt invald Fellow av European International Business Academy (EIBA).

Mer information om Lars Oxelheims forskning finns på hans engelska hemsida.

 

IFN Poddradio

Professor Lars Oxelheim intervjuas om kvotering till bolagsstyrelser. Han har forskat om nordiska bolagsstyrelser och konstaterar att bolagen ofta konserverar en traditionell sammansättning, det vill säga en kärna av medelålders vita män. Vad gäller kvinnors representation så har deras ställning förbättrats, säger Oxelheim, som med hänvisning till sin forskning är emot lagstadgad kvotering. En sådan inkräktar på äganderätten (26 oktober 2016). 

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel : 08 665 4527
Mobil : 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Kort beskrivning

Lars Oxelheim är professor i Internationellt Företagande med finansiering (IB) vid Handelshögskolan, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge och vid Lunds Universitet. Lars Oxelheim är tillika verksam vid IFN samt knuten till Fudan University i Shanghai som honorary professor.

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se