Affilierade forskare

Lars Oxelheim

professor

Några av de frågor Lars Oxelheim försöker besvara i sin forskning:

 • Är mångfald i företagets styrelse värdeskapande?
 • Hur skall i företaget ett ändamålsenligt incitamentsprogram utformas?
 • Vilken ägarmodell är bäst förenad med värdeskapande och ekonomisk tillväxt?
 • Hur skall företaget handskas med makroekonomiska risker?
 • Hur skall man i företagets beslutsfattande skilja på uthållig och tillfällig vinst i tider av makroekonomisk turbulens
 • Hur skall makroekonomisk inverkan på företagets resultat rapporteras till externa intressenter?
 • Vad är ”optimal transparens” och hur är avvikelser från detta tillstånd kopplat till ekonomisk tillväxt? 
 • I vilken utsträckning är språket en barriär i internationaliseringen av företagets styrelse?
 • Vilken betydelse har finansiella faktorer i företagets beslut om gränsöverskridande reala investeringar?
   

Aktuell forskning

The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Niklas Nilsson och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim är grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE) och har sedan starten 1997 varit dess arbetande ordförande. Nätverket arrangerar bl a en årlig forskningskonferens i Mölle med syftet att diskutera ny svensk europaforskning inom området ekonomi (nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och ekonomiska psykologi) samt publicerar årligen en volym av den tvärvetenskapliga boken Europaperspektiv.

Lars Oxelheim har författat eller editerat cirka 35 forskningsböcker varav huvuddelen på internationella förlag samt publicerat ett stort antal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter på många av delområdena inom disciplinen ekonomi.

Lars Oxelheim är en aktiv medlem av åtskilliga internationella forskningsnätverk samt medlem av ett antal vetenskapliga redaktioner. Lars Oxelheim är en ofta inbjuden talare och rådgivare till företag och statliga myndigheter. Han är invald medlem i Royal Society of Letters at Lund och invald Fellow av European International Business Academy.

Mer information om Lars Oxelheims forskning finns på hans engelska hemsida.

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel : 08 665 4527
Mobil : 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Kort beskrivning

Lars Oxelheim är professor i Internationellt Företagande med finansiering (IB) vid Handelshögskolan, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge och vid Lunds Universitet. Lars Oxelheim är tillika verksam vid IFN samt knuten till Fudan University i Shanghai som honorary professor.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se