Affilierade forskare

Malin Gardberg

Doktorand

 

Malin Gardbergs huvudsakliga forskningsintressen: Banking, internationell ekonomi, arbetsmarknads- och utvecklingsekonomi, makroekonometri och makroekonomi samt monetär ekonomi.

Malin Gardberg

Kontakt

gardberg@ese.eur.nl

Kort beskrivning

Malin Gardberg fullgör under våren 2018 sina doktorandstudier vid Tinbergen Institute och Erasmus Institute Rotterdam. Hennes forskning är inriktad mot empirisk makroekonomi. Malin är särskilt intresserad av internationell makrofinans, växelkurser, konsumtion, finansiella marknader och "dollarization". 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se