Affilierade forskare

Maria Persson

docent

Några av de frågor Maria Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Varför dör de flesta internationella handelsflöden mycket snabbt medan vissa överlever?
  • Hur påverkar Europeiska Unionens handelspolitik gentemot låg- och medelinkomstländer hur mycket dessa länder exporterar till EU, samt hur diversifierad exporten är?
  • Påverkas internationell handel och direktinvesteringar av byråkrati vid internationella gränser?

Maria Perssons forskning är inriktad på internationell handel och olika typer av kostnader som påverkar handelns storlek och struktur. Framför allt studerar hon handeln mellan den Europeiska Unionen (EU) och övriga världen.

Maria Persson har bland annat studerat hur EU:s handelspolitik gentemot låg- och medelinkomstländer påverkar dessa länders export till EU, samt hur besvärlig byråkrati vid internationella gränser påverkar inte bara hur stora volymer som skickas internationellt utan också hur många och vilka varor som handlas.

 

Maria Persson

Kontakt

Tel : 046 222 4670
maria.persson@nek.lu.se

Kort beskrivning

Maria Persson disputerade i nationalekonomi 2009, och är sedan 2014 docent. Maria tillbringar största delen av sin tid som forskare och lärare vid Lunds universitet, där hon tillträdde ett lektorat i december 2011. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se