Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Mehmet Caglar Kaya

Fil.dr

Mehmet Caglar Kaya disputerade i nationalekonomi vid Lunds universitet med avhandlingen Essays on Corporate Growth and Corporate Credit Risk. Han har tre magisterexamina i International Finance från Istanbul Bilgi University, International Management från University of Bologna och Finance från Lunds umiversitet. Innan Caglar Kaya påbörjade sina forskarstudier arbetade han som kredit- och riskanalytiker inom revisionsbranschen (PricewaterhouseCoopers) och banksektorn (HSBC och AKBANK Inc.). 

Affilierad forskare
Kontakt

Mehmet Caglar Kaya

+46 (0)73 v870 7327
Ämnesområden: Entreprenörskap, Företagsfinansiering, Industriell organisation, Organisation och verksamhetsledning, Riskkapital

Några av de frågor Mehmet Caglar Kaya försöker besvara med sin forskning: 

  • Hur växer små företag? Vilka väger väljer de: organisk tillväxt eller företagsförvärv? 
  • Vilka är sammankopplingsmekanismerna mellan aktiemarknaden och kreditmarknadsbytesmarknaden?
  • Vilka effekter har företagens kapitalstrukturval på deras kreditrisk? Påverkar skuldsammansättningen spridningen av kreditswappar?
  • Vilka konsekvenser har de inre kapitalmarknaderna på företagens kapitalstruktur?
  • Bör små företag lita på bankfinansiering eller finns andra alternativ?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Vetenskapliga artiklar på engelska
Working papers
Avhandlingar