Affilierade forskare

Mehmet Caglar Kaya

doktorand

 

Några av de frågor Mehmet Caglar Kaya försöker besvara med sin forskning: 

  • Hur växer små företag? Vilka väger väljer de: organisk tillväxt eller företagsförvärv? 
  • Vilka är sammankopplingsmekanismerna mellan aktiemarknaden och kreditmarknadsbytesmarknaden?
  • Vilka effekter har företagens kapitalstrukturval på deras kreditrisk? Påverkar skuldsammansättningen spridningen av kreditswappar?
  • Vilka konsekvenser har de inre kapitalmarknaderna på företagens kapitalstruktur?
  • Bör små företag lita på bankfinansiering eller finns andra alternativ?

 

Aktuell forskning

A Theory of Gazelle Growth: Competition, Venture Capital Finance and Policy Mehmet Caglar Kaya och Lars Persson

Mehmet Caglar Kaya

Kontakt

Mobil : 073 870 7327
mehmet_caglar.kaya@ne...

Kort beskrivning

Mehmet Caglar Kaya är doktorand i nationalekonomi vid Lunds universitet. Han har tre magisterexamina i International Finance från Istanbul Bilgi University, International Management från University of Bologna och Finance från Lunds umiversitet. Innan Caglar Kaya påbörjade sina forskarstudier arbetade han som kredit- och riskanalytiker inom revisionsbranschen (PricewaterhouseCoopers) och banksektorn (HSBC och AKBANK Inc.). 

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se