Affilierade forskare

Nikita Koptyug

ekon.dr

Några av de frågor Nikita Koptyug försöker besvara med sin forskning:

 • Vilken information använder konsumenter när de fattar beslut om köp av produkter?
 • Tar konsumenter hänsyn till användningskostnader på ett korrekt sätt när de fattar beslut om köp av produkter?
 • Kan tillförlitlig information minska asymmetriproblem mellan professionella och icke-professionella köpare?
 • Gör professionella investerare irrationella fel i sina investeringsbedömningar?
 • Hur påverkar individuella "biases" politiska utfall?

 

Aktuell forskning

Should We Worry about the Decline of the Public Corporation? A Brief Survey of the Economics and External Effects of the Stock Market Nikita Koptyug, Lars Persson och Joacim Tåg

 

Vetenskapliga Publikationer

 1. Bailing on the Car that Wasn't Bailed Out: Bounding Consumer Reactions to Financial Distress (med Cristian Huse). Journal of Economics and Management Strategy 26: 337-374, 2017. Länk.

 2. An Extended N-Player Network Game and Simulation of Four Investment Strategies on a Complex Innovation Network (med Wen Zhou, Yifan Jia, Shutao Ye, Xiaolong Lu), Plos One 11(1): 1–18, 2016. Länk

Forskningsartiklar

 1. Asymmetric Information in Auctions: Are Resellers Better Appraisers?, 2015. Länk.

Pågående Arbete

 1. Salience and Policy Instruments: Evidence from the Auto Market (med Cristian Huse). Länk.

 2. In-group Bias and (Un)Ethical Investment:Evidence from Professional Investors (med Ida Andersson, Alexander Winter). Länk.

 3. Equilibrium Selection in Hawk-Dove Games (med Mario Blazquez De Paz).

 Andra Publikationer

 1. Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin  (med Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg), Ekonomisk Debatt 45(7): 6–1, 2017. Länk.

 

 

Nikita Koptyug

Kontakt

Tel : 08 665 45 82
nikita.koptyug@ifn.se

Kort beskrivning

Nikita Koptyug har en doktorsexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm (2015). I sin avhandling studerar han huruvida konsumenter är rationella och tar hänsyn till olika risker när de fattar beslut om köp av produkter.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se