Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Richard Öhrvall

Fil.dr

Richard Öhrvall är doktor i statsvetenskap och biträdande lektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Han är affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Affilierad forskare
Kontakt

Richard Öhrvall

Linköpings universitet
Ämnesområden: Korruption, Opinionsmätningar, Politisk ekonomi, Politiskt beteende

Några av de frågor Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissa grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur formas vanan att röst eller inte rösta i allmänna val och hur påverkar olika omständigheter ungas benägenhet att rösta?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?
  • Hur ser skillnaderna ut mellan stad och land vad gäller åsikter, värderingar, tillit och politiskt deltagande?
Aktuellt


Publicerat vid IFN
Tidskriftsartiklar
Böcker
Bokkapitel
Working papers
Artiklar på svenska
Debatt
Populärvetenskap
Rapporter
Avhandlingar