Affilierade forskare

Richard Öhrvall

fil.dr

Några av de frågor Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissa grupper deltar i högre grad än andra?

  • Hur formas vanan att röst eller inte rösta i allmänna val och hur påverkar olika omständigheter ungas benägenhet att rösta?

  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

  • Hur ser skillnaderna ut mellan stad och land vad gäller åsikter, värderingar och politiskt deltagande?

Aktuell forskning

Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout Richard Öhrvall och Sven Oskarsson

Nya vetenskapliga publikationer

"Big brother sees you, but does he rule you? The relationship between birth order and political candidacy", (med Sven Oskarsson, Christopher T. Dawes och Karl-Oskar Lindgren), accepterad för publicering i Journal of Politics.

"Birth Order and Voter Turnout" (med Bernt Bratsberg, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Sven Oskarsson och Oddbjørn Raaum), British Journal of Political Science, Online first. Länk

"Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout" (med Sven Oskarsson), Politics. Online first. Länk

Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation.  Doktorsavhandling i statsvetenskap. Linköpings universitet. 2018. Länk

"A Sticky Trait: Social Trust among Swedish Expatriates in Countries with Varying Institutional Quality" (med Andreas Bergh). Journal of Comparative Economics, 46(4), 11461157, 2018. Länk

"Issues on Transparency, Accountability, and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government" (med Gissur Ó Erlingsson och Anna Thomasson), i  Andrea Bonomi Savignon, Luca Gnan, Alessandro Hinna and Fabio Monteduro (eds.) Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services, Emerald Publishing. 2018. Länk

"More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities" (med Andreas Bergh och Günter Fink). Public Choice, 172(3-4), 483–500, 2017. Länk

A Clean House? – Studies of Corruption in Sweden (med Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson och Mats Sjödin). Lund: Nordic Academic Press. 2016. Länk

"Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten" (med Andreas Bergh och Henrik Jordahl), i Maria Solevid, (red.), Svenska utlandsröster. Göteborgs universitet: SOM-Institutet. 2016. Länk

"Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Statsvetenskaplig tidskrift, 117(4): 555-585, 2016. Länk

”Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008” (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), Government and Opposition, 51(4): 553-579, 2016, Länk 

 

För en fullständig lista med publikationer går till extern webbsida.

Richard Öhrvall

Kontakt

Mobil : 0708 845875
richard.ohrvall@ifn.se

Kort beskrivning

Richard Öhrvall är doktor i statsvetenskap och postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Han är affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

IFN in the news

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se