Affilierade forskare

Wolfgang Gick

professor

 

Några av de frågor Wolfgang Gick försöker besvara genom sin forskning: 

  • Hur utformas bäst kontrakt mellan huvudmän och tjänstemän vid upphandlingar med tredjepart?
  • Vilken form av informationsspridning mellan experter bör beslutsfattare välja, givet att aktörerna har motstridiga intressen? 
  • Hur kan banktillsynsmyndigheter optimalt presentera informationen i makrostresstester som görs i enlighet med Basel III-reglerna för att förbättra stabiliteten inom banksektorn?
  • Hur bör de ansvariga för en plattform utforma kontrakt för komplementprodukter och tjänster för att öka den sammantagna kvaliteten av det som säljs via plattformen?

Wolfgang Gick

Kontakt

wolfgang.gick@ifn.se

Kort beskrivning

Wolfgang Gick är kontrakterad professor och gästforskare vid Free University of Bozen/Bolzano, Italien. Hans forskning och publikationer täcker ämnen inom spelteori, såsom signaleringsspel och strategisk informationsöverföring, kontraktsteori och mekanismdesign. I egenskapp av teoretiker med tillämpad inriktning är hans forskning särskilt inriktad på studier av aktuella ämnen inom regleringspolitik och samspelet mellan information och incitament, med särskild inriktning på specifika former av avslöjanden.

IFN in the news

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se