Affilierade forskare

Yves Zenou

professor


Några av de frågor Yves Zenou försöker besvara i sin forskning:

  • Hur strukturen av sociala nätverk påverkar individernas utfall?
  • Vilka är de långsiktiga effekterna av skolan vänner på utbildning?
  • Vilken kriminell ska vi ta bort från ett nätverk för att minska så mycket som möjligt totala brottsligheten?
  • Vilken bank ska vi rädda för att undvika en finansiell kris?
  • Är föräldrar eller kamrater viktigare i överföringen av styrkan i religionen?

 

Aktuell forskning

Cultural Leader and the Dynamics of Assimilation Thierry Verdier och Yves Zenou

Yves Zenous forskning är både teoriskt och empiriskt inriktad och berör huvudsakligen följande områden: (i) Sociala interaktioner och nätverk teori, (ii) Sök och matching teori, (iii) Urban ekonomi, (iv) Segregation och diskriminering av minoriteter, (v) Identitet och assimilering av invandrare, (vi) Kriminalitet och (vii) Utbildning.

Artiklar i svenska tidningar och tidskrifter

Y. Zenou, « Integrationens blinda fläck », Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 4 Juli 2007.

Y. Zenou, « Uppmuntra företag i segregerade områden », Dagens Industri, Debatt sida, 17 Augusti 2007.

Y. Zenou, O. Åslund, och J. Östh, « Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden? », Ekonomisk Debatt, No. 6, pp. 31-42, 2006. [PDF]

A. Sjögren och Y. Zenou, « Integration eller utanförskap? En teoriöversikt », Ekonomisk Debatt, No. 3, pp. 7-20, 2007. [PDF]

A. Sjögren och Y. Zenou, « Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt », Integrationsverkets stencilserie 2007:09, Integrationsverket 2007. [PDF]

Y. Zenou, "Lokaliseringsteori " i J. Häckner, A. Jakobsson och A. Muren (red.), Tillämpad Mikroekonomi, Lund: Studentliteratur, under publicering. [PDF]

Y. Zenou, "Hur gemensam är integrationspolitiken i Europa?" i L. Oxelheim och S. Gustavsson (red.), Europaperspektiv 2009, Stockholm: Santerus förlag, under publicering. [PDF]

För mer information gå till Yves Zenous engelska hemsida.

 

Yves Zenou

Kontakt

yves.zenou@ifn.se

Kort beskrivning

Yves Zenou är professor i nationalekonomi vid Monash University (Melbourne, Australien) sen januari 2016. Han doktorerade vid University of Paris II år 1991. Han har bl.a. varit gästprofessor vid University of California, Berkeley (2009-2010), professor vid University of Southampton, Storbritannien (2000-2003) samt forskare vid CORE, Belgien (1994-1996).

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se