Doktorander och forskningsassistenter

Alexandra Allard

doktorand

Ämnesområden:

Alexandra Allard

Kontakt

alexandra.allard@ifn.se

Kort beskrivning

Alexandra Allard är doktorand vid Örebro universitet, i samarbete med Södertörns högskola. Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent på IFN. Alexandras forskningsintressen är i huvudsak miljöekonomi, särskilt inom marina miljöer, och beteendeekonomi. 

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se