Doktorander och forskningsassistenter

Didrik Prohorenko

forskningsassistent

Didrik Prohorenko

Kontakt

Tel : 08 665 4532
didrik.prohorenko@ifn.se

Kort beskrivning

Didrik Prohorenko har en civilekonomexamen i finansiell ekonomi från Linköpings universitet, och en masterexamen i nationalekonomi från Södertörns högskola. I sin magisteruppsats undersökte han bostadsmarknadens roll i den penningpolitiska transmissionsmekanismen i Sverige och i masteruppsatsen skrev han om kartelldetektion. Han har även varit anställd som forskningsassistent vid Södertörns högskola.

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se