Doktorander och forskningsassistenter

Felicia Doll

doktorand

Felicia Doll

Kontakt

felicia.doll@ifn.se

Kort beskrivning

Felicia Doll är doktorand vid Munich Graduate School of Economics. Hon slutförde sina masterstudier i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München, i augusti 2020. Under tiden som Felicia Doll studerade vid LMU tillbringade hon även tid vid University of Warwick i England och vid Stockholms universitet.  

 

IFN-podden

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se