Doktorander och forskningsassistenter

Felicia Doll

doktorand

Felicia Doll

Kontakt

felicia.doll@ifn.se

Kort beskrivning

Felicia Doll är doktorand vid Munich Graduate School of Economics. Hon slutförde sina masterstudier i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München, i augusti 2020. Under tiden som Felicia Doll studerade vid LMU tillbringade hon även tid vid University of Warwick i England och vid Stockholms universitet.  

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se