Doktorander och forskningsassistenter

Glenn Nielsen

forskningsassistent

Glenn Nielsen

Kontakt

Tel : 08 665 4518
glenn.nielsen@ifn.se

Kort beskrivning

Glenn Nielsen har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. I magisteruppsatsen undersökte han konjunkturcykelsynkronisering i en optimal valutaunion medan hans masteruppsats handlade om interaktionen mellan penningpolitik och makroprudentiell politik.
 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se