Doktorander och forskningsassistenter

Glenn Nielsen

forskningsassistent

Glenn Nielsen

Kontakt

Tel : 08 665 4518
glenn.nielsen@ifn.se

Kort beskrivning

Glenn Nielsen har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. I magisteruppsatsen undersökte han konjunkturcykelsynkronisering i en optimal valutaunion medan hans masteruppsats handlade om interaktionen mellan penningpolitik och makroprudentiell politik.
 

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se