Doktorander och forskningsassistenter

Glenn Nielsen

forskningsassistent

Glenn Nielsen

Kontakt

Tel : 08 665 4518
glenn.nielsen@ifn.se

Kort beskrivning

Glenn Nielsen har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. I magisteruppsatsen undersökte han konjunkturcykelsynkronisering i en optimal valutaunion medan hans masteruppsats handlade om interaktionen mellan penningpolitik och makroprudentiell politik.
 

IFN-podden

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se