Doktorander och forskningsassistenter

Johan Wennström

doktorand

Forskningsområden: New Public Management (NPM) och offentliga professioner, skolpolitik.

Aktuell forskning

‘A Plague on Both Your Houses’: How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System Johan Wennström

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Wennström, Johan (2018). "'A Plague on Both Your Houses': How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System". Statsvetenskaplig tidskrift, kommande.

Wennström, Johan (2016). "A Left/Right Convergence on the New Public Management? The Unintended Power of Diverse Ideas". Critical Review, 29(3-4): 380-403. Länk

Övriga publikationer

Wennström, Johan (2017). "Tyranniska stater på väg att förstöra sig själva". Intervju med Timothy Snyder i Svenska Dagbladet, 17/10. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Så gick Frankrike och Sverige i samma skolfälla". Svenska Dagbladet, 16/8. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Har Sovjetmetoder förstört våra barns studiemotivation?" Svenska Dagbladet, 22/6. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Anarchy, State, and Utopia: Timothy Snyder's Interpretive Framework for the Holocaust Applied to Norway Under the Nazi Occupation, 1940-45", IFN Working Paper No. 1151. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Anarki forseglet jodenes skjebne". Aftenposten, 29/4. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Därför hade förstörelsen av staten betydelse för Förintelsen i Norge". DN Kultur, 7/4. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan". DN Debatt, 3/12. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Marketized Education: How Regulatory Failure Undermined the Swedish School System", IFN Working Paper No. 1143. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Olagliga kentaurer". I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Krig: tjugotvå försök. Stockholm: Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 165-170.

Wennström, Johan (2016). "När anarkin tog över". Axess Magasin, nr 5. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Scruton, Roger, 2015. Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left", bokanmälan. Statsvetenskaplig tidskrift, 118(1): 192-195. Länk

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Den geografiska spridningen av kommunplacerade flyktingar i Sverige". Ekonomisk Debatt, 43(4): 52-68. Länk.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Flyktingar placeras där arbetslösheten är högst". DI Debatt, 31/1. Länk.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Större SD-stöd har samband med ökad flyktinginvandring". DI Debatt, 27/5. Länk

Sahlgren, Gabriel och Wennström, Johan (2015). "Skolbarns hjärnor är inte mogna för stort eget ansvar för studierna". Dagens Samhälle, nr 7. Länk

Wennström, Johan (2015). "Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer". Svenska Dagbladet Under strecket, 6/6. Länk.

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2014). "Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg". DN Debatt, 17/10. Länk

Wennström, Johan (2014). "Mer en självhjälpsbok än gedigen introduktion", recension av Lycka på fullt allvar: en introduktion till positiv psykologi. Respons, nr 6. Länk

Wennström, Johan (2014). "Dubbelstöten mot skolan". Axess Magasin, nr 6. Länk.  

Wennström, Johan (2014). "Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras". DN Debatt, 19/8. Länk.

Böcker

Wennström, Johan (2017). Market, State, and Morality: Two Studies of How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System. Licentiate thesis. Faculty of Arts and Sciences Thesis No. 122. Linköping: Linköpings universitet. Länk.

Wennström, Johan (2014). Lärare utan frihet: när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Stockholm: Samhällsförlaget. Pdf.

Wennström, Johan (2012). Dygdens glädje. Stockholm: Atlantis. Länk.

Podcast

"Immigration & job opportunities" med Özge Öner, IFN poddradio. 

"Forskning om skolans problem" med Gabriel Sahlgren, IFN poddradio.  

Johan Wennström

Kontakt

Tel: 0700 89 58 65; 08 665 4581
johan.wennstrom@ifn.se

Kort beskrivning

Johan Wennström är fil.lic. i statsvetenskap från Linköpings universitet. Han har en fil.kand. i statsvetenskap från Uppsala universitet och en fil.mag. i statsvetenskap från Linköpings universitet. Han har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet och som skribent på Svenska Dagbladets ledarsida. Johan har skrivit böckerna Dygdens glädje (2012) om dygder och positiv psykologi och Lärare utan frihet (2014) om läraryrkets nedgång. Johan är sedan januari 2015 doktorand i statvetenskap vid Linköpings universitet.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se