Doktorander och forskningsassistenter

Simon Ek

doktorand

Publikationer:

Ek, S., M. Hammarstedt & P. Skedinger (2020), Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?, SNS, Stockholm

Ek, S. & M. Henrekson (2019), "Vem publicerar i topp-5 och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?", Ekonomisk Debatt, Nr 5, Årg 47.

Ek, S. & M. Henrekson (2019), "The Geography and Concentration of Authorship in the Top-Five: Implications for European Economics", Scottish Journal of Political Economy, 66(2), 215-245. 

Ek, S. & P. Skedinger (2019), "Wage Policies and the Integration of Immigrants", in Calmfors, L. & Sanchez Gassen, N., Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets, Nordregio, Nordic Council of Ministers, Stockholm. 

Calmfors, L., S. Ek, A.-S. Kolm, & P. Skedinger (2019), Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid, Dialogos Förlag, Stockholm.

Calmfors, L., P. Danielsson, S. Ek, A.-S. Kolm, T. Pekkarinen & P. Skedinger (2018), Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?, Dialogos Förlag, Stockholm

Ek, S. (2018), "Vart leder lågkvalificerade jobb?", Ekonomisk Debatt, Nr 5, Årg 46.

Calmfors, L., S. Ek, A.-S. Kolm, T. Pekkarinen & P. Skedinger (2018), Olika vägar till jobb, Report 2018:2, Swedish Labour Policy Council, Stockholm.

Calmfors, L., S. Ek, A.-S. Kolm, T. Pekkarinen & P. Skedinger (2018), Hur fungerar kollektivavtalen?, Report 2018:1, Swedish Labour Policy Council, Stockholm.

Ek, S. & M. Henrekson (2018), "Citeringar: att mäta och att mäta rätt", Ekonomisk Debatt, Nr 1, Årg 46.

Ek, S. & R. Svensson (2017), "Immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå" in Samband mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt: två kunskapsöversikter, Vinnova, Stockholm.

Simon Ek

Kontakt

simon.ek@nek.uu.se

Kort beskrivning

Simon Ek har tidigare arbetat både som forskningsassistent vid IFN och som sekreterare för Arbetsmarknadsekonomiska rådet (som hade sina lokaler vid institutet). Sedan hösten 2018 har Simon varit verksam som doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, där han bedriver forskning inom arbetsmarknadsekonomi.

 

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se