Doktorander och forskningsassistenter

Simon Ek

doktorand

Publikationer:

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger (2018), Arbetsmarknadsekonomisk rapport – olika vägar till jobb, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Toumas Pekkarinen och Per Skedinger (2018), Arbetsmarknadsekonomisk rapport – hur fungerar kollektivavtalen?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Ek, Simon och Magnus Henrekson (2018), ”Citeringar – att mäta och att mäta rätt”, Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 1.

Ek, Simon och Magnus Henrekson (2018), ”Citeringar – en jämförelse av tre olika mått”, Policy Paper Nr 81, Institutet för Näringslivsforskning, Stockholm.

Ek, Simon och Roger Svensson (2017), ”Immateriella tillgångar, innovationer och ekonomisk tillväxt/välstånd på makronivå", i Samband mellan immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt – två kunskapsöversikter, Vinnova Rapport VR 2017:03, Stockholm.

 

Simon Ek

Kontakt

simon.ek@ifn.se

Kort beskrivning

Simon Ek har tidigare arbetat både som forskningsassistent vid IFN och som sekreterare för Arbetsmarknadsekonomiska rådet (vilket hade sina lokaler vid institutet). Från och med augusti 2018 är han antagen som doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Simon är intresserad av arbetsmarknads- och utbildningsfrågor i allmänhet samt lönebildning i synnerhet.

 

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se