Doktorander och forskningsassistenter

Simon Ek

fil. mag.

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, policyutvärdering och tillämpad ekonometri

Simon Ek är sekreterare för Arbetsmarknadsekonomiska rådet och har tidigare arbetat som forskningsassistent vid IFN. Han tog sin masterexamen våren 2016 vid Uppsala universitet. Uppsatsen studerade empiriskt effekten av lägstalönehöjningar på löneutveckling, arbetade timmar och separationer inom hotell- och restaurangbranschen i Sverige.

Aktuell forskning

Citeringar – att mäta och att mäta rätt Simon Ek och Magnus Henrekson

Simon Ek

Kontakt

Tel: 08 665 4518
simon.ek@ifn.se

Kort beskrivning

Innan Simon blev sekreterare för Arbetsmarknadsekonomiska rådet arbetade han som forskningsassistent vid IFN, där han bl.a. var medförfattare av en underlagsrapport om innovation och ekonomisk tillväxt. Tidigare har Simon även varit assistent vid IFAU och tagit fram statistik till SNS konjunkturrådsrapport som publicerades i januari 2017.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se