IFN-forskare

Ann-Sofie Isaksson

docent

Några av de frågor Ann-Sofie Isaksson försöker besvara i sin forskning:​

  • Hur kan det internationella biståndet bli mer effektivt för att bemöta de globala hållbarhetsmålen?
  • Vilka lokala ekonomiska och politiska effekter har kinesiska biståndsprojekt i Afrika söder om Sahara?
  • Vilka insatser kan bidra till förändring av normer och beteenden skadliga för kvinnors hälsa och välfärd i utvecklingsländer?

 

 

Aktuell forskning

Chinese Aid and Local Ethnic Identification Ann-Sofie Isaksson

Ann-Sofie Isakssons nuvarande forskning undersöker bland annat biståndseffektivitet kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Med tanke på det ökade behovet av mål-specifik utvärdering av biståndets effekter studerar hon biståndseffektivitet i ett jämförande perspektiv, mellan sektorer, givare och regioner inom länder.  

Ett annat forskningsprojekt fokuserar på kvinnors hälsa och välfärd i utvecklingsländer. Mer specifikt studeras normer och beteenden rörande frågor som tidigt barnafödande, våld i nära relationer och kvinnlig könsstympning, och hur olika satsningar kan bidra till förändring.

Ann-Sofie bor i, och arbetar främst från, Göteborg.

 

Ann-Sofie Isaksson

Kontakt

Mobil : 0735 923 938
ann-sofie.isaksson@if...

Kort beskrivning

Ann-Sofie Isaksson disputerade i nationalekonomi vid Göteborgs universitet 2011. Hennes forskning berör framför allt utvecklingsekonomi, med fokus på bland annat bistånd och samhällsstyrning i Afrika söder om Sahara.

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se