IFN-forskare

Ann-Sofie Isaksson

docent

Några av de frågor Ann-Sofie Isaksson försöker besvara i sin forskning:​

  • Hur kan det internationella biståndet bli mer effektivt för att bemöta de globala hållbarhetsmålen?
  • Vilka lokala ekonomiska och politiska effekter har kinesiska biståndsprojekt i Afrika söder om Sahara?
  • Vilka insatser kan bidra till förändring av normer och beteenden skadliga för kvinnors hälsa och välfärd i utvecklingsländer?

 

 

Aktuell forskning

Chinese Aid and Local Ethnic Identification Ann-Sofie Isaksson

Ann-Sofie Isakssons nuvarande forskning undersöker bland annat biståndseffektivitet kopplat till de globala hållbarhetsmålen. Med tanke på det ökade behovet av mål-specifik utvärdering av biståndets effekter studerar hon biståndseffektivitet i ett jämförande perspektiv, mellan sektorer, givare och regioner inom länder.  

Ett annat forskningsprojekt fokuserar på kvinnors hälsa och välfärd i utvecklingsländer. Mer specifikt studeras normer och beteenden rörande frågor som tidigt barnafödande, våld i nära relationer och kvinnlig könsstympning, och hur olika satsningar kan bidra till förändring.

Ann-Sofie bor i, och arbetar främst från, Göteborg.

 

Ann-Sofie Isaksson

Kontakt

Mobil : 0735 923 938
ann-sofie.isaksson@if...

Kort beskrivning

Ann-Sofie Isaksson disputerade i nationalekonomi vid Göteborgs universitet 2011. Hennes forskning berör framför allt utvecklingsekonomi, med fokus på bland annat bistånd och samhällsstyrning i Afrika söder om Sahara.

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se