IFN-forskare

Assar Lindbeck

professor

Några av de frågor Assar Lindbeck försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas inkomstförsäkringar av sociala normer?
  • Hur fungerar olika bonussystem för kapitalförvaltning?
  • Vad är styrka och svaghet i nationalekonomisk metod?
  • Fordrar en valutaunion en fiskal union?

 

Aktuell forskning

Ekonomi är att välja Assar Lindbeck

Fram till 1995 var Assar Lindbeck chef för institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet. Sedan 1995 delar han sin tid mellan IFN och IIES. Under de senaste åren har Assar Lindbecks forskning fokuserat på arbetslöshet (insider-outsider teorin), problem i välfärdsstaten, omorganisation av företag, samt samspelet mellan ekonomiska incitament och sociala normer.

Under år 2006 avslutade Assar Lindbeck en studie av ekonomiska reformer, sociala förändringar och socialpolitik i Kina. Han har också färdigställt två tidskriftsuppsatser om ekonomisk och social utveckling i Kina. Han har arbetat med en teoretisk uppsats om inkomstförsäkring med tonvikt på interaktionen mellan "moral hazard" och social normer (tillsammans med Mats Persson).

Assar Lindbeck är affilierad till CESifo i München och Kiel Institute of World Economics.

2012 utkom Assar Lindbecks memoarer "Ekonomi är att välja".

Assar Lindbeck

Kontakt

Tel : 08 665 4558
assar.lindbeck@ifn.se

Kort beskrivning

Assar Lindbeck är professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet, och Senior Research Fellow vid IFN. Han doktorerade år 1963 och därefter är hans meritlista lång (se CV ovan). Assar Lindbeck har arbetat för den svenska regeringen och bidragit till många svenska och internationella studier. Han har också varit forskare vid Världsbanken, IMF och ett antal välrenommerade universitet runt om i världen, bland annat Yale och Stanford.
 

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se