IFN-forskare

Assar Lindbeck

professor

Assar Lindbeck gick bort den 28 augusti 2020. För eventuella frågor kontakta Elisabeth Gustafsson

 

Aktuell forskning

Delegation of Investment Decisions, and Optimal Remuneration of Agents Assar Lindbeck och Jörgen Weibull

Fram till 1995 var Assar Lindbeck chef för institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet. Sedan 1995 delar han sin tid mellan IFN och IIES. Under de senaste åren har Assar Lindbecks forskning fokuserat på arbetslöshet (insider-outsider teorin), problem i välfärdsstaten, omorganisation av företag, samt samspelet mellan ekonomiska incitament och sociala normer.

Under år 2006 avslutade Assar Lindbeck en studie av ekonomiska reformer, sociala förändringar och socialpolitik i Kina. Han har också färdigställt två tidskriftsuppsatser om ekonomisk och social utveckling i Kina. Han har arbetat med en teoretisk uppsats om inkomstförsäkring med tonvikt på interaktionen mellan "moral hazard" och social normer (tillsammans med Mats Persson).

Assar Lindbeck är affilierad till CESifo i München och Kiel Institute of World Economics.

2012 utkom Assar Lindbecks memoarer "Ekonomi är att välja".

Assar Lindbeck

Kontakt

Kort beskrivning

Assar Lindbeck är professor i nationalekonomi vid IIES, Stockholms universitet, och Senior Research Fellow vid IFN. Han doktorerade år 1963 och därefter är hans meritlista lång (se CV ovan). Assar Lindbeck har arbetat för den svenska regeringen och bidragit till många svenska och internationella studier. Han har också varit forskare vid Världsbanken, IMF och ett antal välrenommerade universitet runt om i världen, bland annat Yale och Stanford.
 

IFN in the news

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se