IFN-forskare

Dagmar Müller

fil.dr

Några av de frågor Dagmar försöker besvara i sin forskning: 

  • Hur påverkar sociala kontakter ungdomars arbetsmarknadsinträde och framtida arbetsmarknadsutfall?
  • Vad är rollen av olika typer av sociala nätverk för matchningen på arbetsmarknaden?
  • Hur varierar jobbsökandet genom sociala kontakter med konjunkturcykeln?
  • Hur påverkar Coronakrisen ungas studieval?

 

Aktuell forskning

Från skola till arbete – vikten av kontakter Dagmar Müller

Dagmars forskning fokuserar på att använda svensk registerdata för att analysera frågor kring matchningen på arbetsmarknaden och ungas arbetsmarknadsinträde.

Dagmar Müller

Kontakt

dagmar.muller@ifn.se

Kort beskrivning

Dagmar Müller disputerade i juni 2020 vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, med avhandlingen Social Networks and the School-to-Work Transition. Dagmar har tidigare erfarenhet som forskare och doktorand på IFAU, är affilierad med IZA och UCLS och har tidigare varit gästdoktorand på Northwestern University.

 

IFN-podden

Hur ska framtidens elmarknad se ut för att vara samhällseffektiv, tillförlitlig och hållbar att investera i?  Om 20 år ska vi ha nått Energiöverenskommelsens mål om 100% förnybar elproduktion men hur ska det gå till? Hur bör den optimala elmarknaden se ut? Hör forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås från IFN:s forskningsprogram Hållbar energiomställning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se