IFN-forskare

Dagmar Müller

fil.dr

Några av de frågor Dagmar försöker besvara i sin forskning: 

  • Hur påverkar sociala kontakter ungdomars arbetsmarknadsinträde och framtida arbetsmarknadsutfall?
  • Vad är relativa vikten av olika typer av sociala nätverk för matchningen på arbetsmarknaden?
  • Hur varierar jobbsökandet genom sociala kontakter med konjunkturcykeln?

Dagmar Müller

Kontakt

dagmar.muller@ifn.se

Kort beskrivning

Dagmar Müller disputerade i juni 2020 vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, med avhandlingen Social Networks and the School-to-Work Transition. Dagmar har tidigare erfarenhet som forskare och doktorand på IFAU, är affilierad med IZA och UCLS och har tidigare varit gästdoktorand på Northwestern University.

 

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se