IFN-forskare

Daniel Waldenström

professor

Några av de frågor Daniel Waldenström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur stor är den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och vilka faktorer bestämmer den?
  • Har skatteprogressiviteten ökat i Sverige?
  • Vilken ekonomisk betydelse har arv?

 

Aktuell forskning

Perceptions of Inherited Wealth and the Support for Inheritance Taxation Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Daniel Waldenströms huvudsakliga forskning berör inkomst- och förmögenhetsfördelning och social rörlighet i svenskt och internationellt perspektiv. Särskilt har han studerat hur toppinkomster och topppförmögenheter utvecklats sedan industrialiseringen på 1800-talet och vilka faktorer som förklarar detta. Han har även forskat om frågor kring finansiell utveckling i ett historiskt och institutionellt perspektiv och han koordinerar för närvarande ett projekt vid Sveriges Riksbank om uppbyggandet av en ny databas för historiska monetära och finansiella data. Dessutom skriver han om forskningspolitikens villkor och effekter.

 

Valda publikationer på svenska:

"Kapitalbeskttningens förutsättningar", SNS Konjunkturrådsrapport 2018.

"Kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige" (med Spencer Bastani och Åsa Hansson), Ekonomisk Debatt 46(2), 6–15, 2018.

"Arvens betydelse för förmögenhetsfördelningen" (med Mikael Elinder och Oscar Erixson), Ekonomisk Debatt, 45(1), 6–17, 2017.

Regeringen och ojämlikheten: Granskning av regeringens fördelnings-politiska redogörelser, 1992-2011”, rapport till Finanspolitiskarådet, Maj 2012.

"Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen?" (med Joakim Bång) IFN Policy Paper nr 27, 2009.(Presentation.PPT).

 

Senaste publikationer på engelska

"Inherited Wealth over the Path of Development: Sweden, 1810–2016", Journal of the Euroepan Economic Association, 2019

Capital shares and income inequality: Evidence from the long run” (med Erik Bengtsson), Journal of Economic History, 2017. 

"Intergenerational Wealth Mobility and the Role of Inheritance: Evidence from Multiple Generations" (med Adrian Adermon och Mikael Lindahl), Economic Journal, 128(612), 482–513, 2018.

"Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang" (med Julia Tanndal), Economica, 85(338), 232–265, 2018. 

"Hernando de Soto: Recipient of the 2017 Global Award for Entrepreneurship Research" (med Martin Andersson), Small Business Economics, 49(4), 721–728, 2017.

"Wealth-Income Ratios in a Small, Developing Economy: Sweden, 1810–2014". Journal of Economic History, 77(1), 285–313, 2017. 

Inequality and the super-rich”. Journal of Income Distribution (under publicering). 

Wealth-income ratios in a small, developing economy: Sweden, 1810–2010”, Journal of Economic History, 77(1), 285-313, 2017. 

The National Wealth of Sweden, 1810-2014”. Scandinavian Economic History Review, 64(1): 36-54, 2016.

Inheritance Taxation in Sweden, 1885–2004: The Role of Ideology, Family Firms and Tax Avoidance” (med Magnus Henrekson), Economic History Review, 69(4): 1228-1254, 2016.

"Lifetime versus Annual Tax Progressivity: Sweden, 1968-2009” (med Niklas Bengtsson och Bertil Holmlund), Scandinavian Journal of Economics, 118(4): 619-645, 2016.

Piketty’s r-g model: wealth inequality and tax policy”(med Clemens Fuest och Andreas Peichl) CESIfo Forum, No. 1, 1-10, 2015.

 

Böcker och bokkapitel 

Kapitalbeskattningens förutsättningar. Stockholm: SNS Förlag (med Spencer Bastani och Åsa Hansson), 2018. 

Sick of Inequality? An Introduction to the Relationship between Inequality and Health. Cheltenham, UK och Northampton, MA (med Andreas Bergh och Therese Nilsson), 2016.

Long Run Trends in the Distribution of Income and Wealth” i A Atkinson, F Bourguignon (red): Handbook in Income Distribution, vol 2A, Amsterdam: North-Holland (med Jesper Roine), 2015.

Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 2: House Prices, Stock Returns, National Accounts and the Riksbank balance Sheet, 1860-2012, Sveriges Riksbank och Ekerlids förlag, (med Rodney Edvinsson och Tor Jacobson), 2014.

Swedish stock and bond returns, 1856–2012” i R Edvinsson, T Jacobson and D Waldenström (red.): Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 2: House Prices, Stock Returns, National Accounts and the Riksbank balance Sheet, 1860-2012, Stockholm: Sveriges Riksbank och Ekerlids förlag, 2014.

Introduction” i Edvinsson, R, Jacobson, T and Waldenström, D (red.): Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 2House Prices, Stock Returns, National Accounts and the Riksbank balance Sheet, 1860-2012Stockholm: Sveriges Riksbank och Ekerlinds förlag, (med Rodney Edvinsson och Tor Jacobson), 2014. 

Blir vi sjuka av inkomstskillnader?. Lund: Studentlitteratur (med Andreas Bergh och Therese Nilsson), 2012. 

“How Important are the Political Costs of Domestic Default? Evidence from World War II Bond Markets”, i Robert W. Kolb (red.), Sovereign Debt: From Safety to Default, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.

“How Government Bond Yields Reflect Wartime Events: The Case of the Nordic Market”, i Robert W. Kolb (red.), Sovereign Debt: From Safety to Default, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, (med Bruno S. Frey), 2011

Exhange Rates, Prices, and Wages, 1277–2008. Stockholm: Sveriges Riksbank och Ekerlids Förlag (med Rodney Edvinsson och Tor Jacobson), 2010.

Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008, Sveriges Riksbank och Ekerlids förlag, editor, (med Rodney Edvinsson och Tor Jacobson), 2010.

Introduction”, i Edvinsson, R, Jacobson, T and Waldenström, D (red.), Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, vol. 1: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008, Stockholm: Sveriges Riksbank and Ekerlids förlag, (med Rodney Edvinsson och Tor Jacobson), 2010.

 

Working Papers 

How should capital be taxed? Theory and evidence from Sweden”, CEPR and IZA DP, (med Spencer Bastani), 2018.

Global earnings inequality, 1970-2015”, CEPR DP 12019, revise and resubmit Economic Journal, (med Olle Hammar), 2017.

Trends and gradients in top tax elasticities: Cross-country evidence, 1900-2014”, revise and resubmit International Tax and Public Finance, CEPR DP 11935, (med Enrico Rubolino), 2017. 

Tax progressivity and top incomes: Evidence from tax reforms”, CEPR DP 11936, (med Enrico Rubolino), 2017. 

Inheritance and wealth inequality: Evidence from population registers”, CEPR DP and IZA DP, revise and resubmit Journal of Public Economics, (med Mikael Elinder och Oscar Erixson), 2016. 

Inherited wealth over the path of development: Sweden, 1810–2010”, revise and resubmit Journal of the European Economic Association (med Henry Ohlsson och Jesper Roine), new version, 2015, 

 

 

 

 

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel : 08 665 4584
Mobil : 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Kort beskrivning

Daniel Waldenström disputerade 2003 i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och 2009 i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han har forskat och undervisat vid University of California at Los Angeles, Handelshögskolan i Stockholm. Mellan 2006 och 2011 var Daniel Waldenström forskare vid IFN, varefter han övergick till att bli affilierad till IFN samtidigt som han innehade en gästprofessur vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Sedan juli 2016 är Daniel Waldenström åter anställd som ordinarie forskare vid IFN och gästprofessor vid Sorbonne (Paris School of Economics).
 

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se