IFN-forskare

Daniel Waldenström

professor

Några av de frågor Daniel Waldenström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur stor är den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och vilka faktorer bestämmer den?
  • Har skatteprogressiviteten ökat i Sverige?
  • Vilken ekonomisk betydelse har arv?

 

Aktuell forskning

Kapitalbeskattningens förutsättningar i Sverige Daniel Waldenström, Spencer Bastani och Åsa Hansson

Daniel Waldenströms huvudsakliga forskning berör inkomst- och förmögenhetsfördelning och social rörlighet i svenskt och internationellt perspektiv. Särskilt har han studerat hur toppinkomster och topppförmögenheter utvecklats sedan industrialiseringen på 1800-talet och vilka faktorer som förklarar detta. Han har även forskat om frågor kring finansiell utveckling i ett historiskt och institutionellt perspektiv och han koordinerar för närvarande ett projekt vid Sveriges Riksbank om uppbyggandet av en ny databas för historiska monetära och finansiella data. Dessutom skriver han om forskningspolitikens villkor och effekter.

 

Valda publikationer på svenska:

"Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sverige", kap. 3 i SNS Konjunkturrådsrapport 2010.

"Rörlig ersättning till vd - vad säger forskningen?", IFN Policy Paper nr 27, 2009. (m. Joakim Bång) (Presentation.PPT).

Globalisering och inkomstfördelning, rapport till Globaliseringsrådet, 2008 (m. Jesper Roine).

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel : +33-754844839
Mobil : 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Kort beskrivning

Daniel Waldenström disputerade 2003 i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och 2009 i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han har forskat och undervisat vid University of California at Los Angeles, Handelshögskolan i Stockholm. Mellan 2006 och 2011 var Daniel Waldenström forskare vid IFN, varefter han övergick till att bli affilierad till IFN samtidigt som han innehade en gästprofessur vid Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Sedan juli 2016 är Daniel Waldenström åter anställd som ordinarie forskare vid IFN och gästprofessor vid Sorbonne (Paris School of Economics).
 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se