IFN-forskare

Fredrik Heyman

docent

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

Aktuell forskning

Artificial Intelligence, Robotics, Work and Productivity: The Role of Firm Heterogeneity Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

 

Publicerade arbeten

Globalization, the Jobs Ladder and Economic Mobililty” (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu), European Economic ReviewVol. 127, August 2020. Working paper-version.

Digitization-based automation and occupational dynamics” (med Malin Gardberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Economics Letters,Vol. 189, April 2020. Working paper-version.

Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Management Practices” (med Pehr-Johan Norbäck och Rickard Hammarberg), Economica, Vol. 86, No. 342, April 2019. Working paper-version.

The Turnaround of the Swedish Economy: Lessons from Business Sector Reforms” (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), World Bank Research Observer, Vol. 34, Issue 2, August 2019. Working paper-version.

“Has the Swedish Business Sector Become More Entrepreneurial than the U.S. Business Sector” (med Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Fredrik Andersson), Research Policy, Vol. 48, Issue 7, 2019. Working paper-version.

“Globalization, Job Tasks and the Demand for Different Occupations” (med Fredrik Sjöholm), Travail et Emploi, Vol. 159, October 2019 (specialutgåva om jobbpolarisering). Working paper-version.

“Who Creates Jobs and Who Creates Productivity? Small versus Large versus Young versus Old” (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Economics Letters, Vol. 164, March 2018. Working paper-version.

Global Engagement and the Occupational Structure of Firms” (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu),  European Economic Review,Vol. 66, November 2017. Working paper-version.

“Job Polarization, Job Tasks and the Role of Firms”, Economics Letters, Vol. 145, August 2016. Working paper-version.

"Global Engagement, Complex Tasks, and the Distribution of Occupational Employment" (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu), Review of International Economics, Vol.  24, No.4, 2016. Working paper-version.

"The Dynamics of Offshoring and Institutions” (med Patrik Gustavsson Tingvall), B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Vol. 15, Issue 4, 2015. Working paper-version.

"Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows" (med Per Skedinger), Industrial Relations. Vol. 55, Issue 4, October 2016.Working paper-version.

"Globalization and Imperfect Labor Market Sorting" (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu), Journal of International Economics, Vol. 94, Issue 2, 2014, pp. 177–194. Working paper-version.

"Multinational Firms, Acquisitions and Job Tasks" (med Katariina Hakkala och Fredrik Sjöholm),  European Economic Review, Vol. 66, 2014, pp.248-265. Working paper-version.  

"Liberalized Trade and Worker-Firm Matching Sorting" (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu), American Economic Review, Papers & Proceedings, Vol. 102, No. 3, 2012. Working paper-version.

"Competition, Takeovers and Gender Discrimination" (med Helena Svaleryd och Jonas Vlachos), Industrial and Labor Relations Review, Vol. 66, No. 2, 2013. Working paper-version.

"Acquisitions, Multinationals and Wage Dispersion" (med Patrik Gustavsson Tingvall och Fredrik Sjöholm), Canadian Journal of Economics, Vol. 44, No. 2, May 2011, pp. 627-650. Working paper-version

"Cross-Border Acquisitions, Multinationals and Wage Elasticities" (med Katariina Hakkala och Fredrik Sjöholm), Review of World Economics, Vol. 146, No. 2, 2010, pp. 263-280. Working paper-version.  

"Do Entrenched Managers Pay Their Workers More? (med Henrik Cronqvist, Mattias Nilsson, Helena Svaleryd och Jonas Vlachos), Journal of Finance, Vol. 64, No. 1, 2009, pp. 309-339. Working paper-version.

"Is there Really a Foreign Ownership Wage Premium? Evidence from Matched Employer-Employee Data" (med Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall ), Journal of International Economics, Vol. 73, No. 2, 2007, pp. 355–376. Working paper-version.

"Microdata Evidence on Rent-Sharing" (med Mahmood Arai), Applied Economics, Vol. 41, No. 23, 2009, pp. 2965-2976. Working paper-version.

"Firm Size or Firm Age? The Effect on Wages Using Matched Employer-Employee Data". LABOUR, Vol. 21, No. 2, 2007, pp. 237-263. Working paper-version.

"How Wage Compression Affects Job Turnover". Journal of Labor Research, Vol. 29, No. 1, 2008, pp. 11-26. Working paper-version.

"Pay Inequality and Firm Performance: Evidence from Matched Employer-Employee Data", Applied Economics, Vol. 37, No. 11, 2005, pp. 1313-1327.

"Temporary Contracts and the Dynamics of Job Turnover" (med Mahmood Arai), Economics Bulletin, Vol. 10, No. 4, 2004. Working paper-version.

"Empirical Studies on Wages, Firm Performance and Job Turnover" , Doktorsavhandling, Handelshögskolan i Stockholm, 2002.

 

Arbetsrapporter

Globalization, Recruitments, and Job Mobility” (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu), Working Paper No. 1354, Research Institute of Industrial Economics, 2020, submitted.

Gender Wage gap at the Top, Job Inflexibility and Product Market Competition" (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Working Paper No. 1169, Research Institute of Industrial Economics, 2017, submitted.

“The Brighter Side of Artificial Intelligence and Robotics Automation: Productivity and Structural Change” (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), mimeo 2019.

“Multinational firms and the Job Ladder” (with Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm and Susan Chun Zhu), 2020, work in progress.

“Foreign Direct Investments, Automation and Wage Inequality” (with Malin Gardberg and Joacim Tåg), 2020, work in progress.

“Who Creates Wages? Small versus Large versus Young versus Old” (with Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson), 2020, work in progress.

“Reskilling and automation” (with Malin Gardberg, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson), 2020, work in progress.

The Turnaround of Swedish Industry: Firm Diversity and Job and Productivity Dynamics” (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Working Paper No. 1079, Research Institute of Industrial Economics, 2015. Längre version av “The Turnaround of the Swedish Economy: Lessons from Business Sector Reforms” (se ovan). 

“Decomposition of macro- and micro-sources of competitiveness” (med Erling Barth, Ari Hyytinen och Mika Maliranta), mimeo

“Globalization and the Organization of Firms and Plants Within Corporations" (med Carl Davidson, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu), pågående arbete.

Nordic Collaboration under Staying Competitive: Challenges for a small open Economy. Komparativ nordiskt projekt finansierat av Norges vetenskapsråd, pågående arbete.

 

På svenska

"Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv", i A. Bakardjieva Engelbrekt, A.Michalski och L.Oxelheim, red., EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020. Stockholm: Santérus Förlag (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), 2020.

Företagsomställning och strukturomvandling i samband med ekonomiska kriser (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), 2020, pågående arbete.

En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet, underlagsrapport till Långtidsutredningen 2019 (med Lars Persson), 2019.

Globalisering och svensk arbetsmarknad (med Fredrik Sjöholm), rapport till Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), 2018.

Produktmarknadskonkurrens och skillnader i löner mellan kvinnliga och manliga chefer (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Ekonomisk Debatt, Vol. 46, No 4, 2018.

Digitalisering och produktivitet – en forskningsöversikt (med Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson), Uppdragsforskningsrapport Tillväxtanalys, 2018.

Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), 2016:4.

Produktivitet och företagsdynamik i svenskt näringsliv 1996-2009 (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), IFN Policy Paper nr 65, 2014.

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering: Teori och empiri (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Uppdragsforskningsrapport Konkurrensverket, 2014.

Var skapas jobben? – En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson). Rapport till ESO (Expertgruppen för offentlig ekonomi), 2013:3.

Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 – teori och empiri (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson). Utvidgad version av ESO-rapport som inkluderar teori. IFN Policy Paper nr 60, 2013.

Kompletterande tabell- och figurdokument till Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 (med Rickard Hammarberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), 2013

Utlandsägande och utländska uppköp: Vilken betydelse har huvudägarens hemvist? (med Pehr-Johan Norbäck), Uppdragsforskningsrapport Näringsdepartementet 2012. IFN Policy Paper nr 61, 2013

Konkurrens och effektivitetseffekter av privatiseringar (med Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson), Uppdragsforskningsrapport Konkurrensverket 2012:4.

"Globalisering och matchning på arbetsmarknaden", Ekonomisk Debatt, Vol. 40, No 1, 2012 (med Fredrik Sjöholm), 2012.

"Lönespridning inom företag och produktivitet – en internationell forskningsöversikt", Ekonomiska Samfundets tidskrift, No. 1, 2012.

"Sambandet mellan lönespridning inom företag och produktivitet: vad säger forskningen?", IFN Policy Paper nr 52, 2012.

"Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar" (med Katariina Hakkala och Fredrik Sjöholm). Underlagsrapport nr 16 till Globaliseringsrådet, 2008.

"Utlandsägande och löner i Sverige" (med Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall), Ekonomisk Debatt, Vol. 34, No 4, 2006.

"Internationaliseringen av de nordiska arbetsmarknaderna och dess konsekvenser för arbetskraftsefterfrågan" (komparativ nordiskt projekt), Nordiska Rådet.

"Förändringar i de nordiska ländernas lönestruktur och förhandlingssystem" (komparativ nordiskt projekt), Nordiska Rådet.

 

Några debattartiklar

DN Debatt 2019-05-10: Är Sveriges tid som stormakt i entreprenörskap över? (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson).

SvD Debatt 2018-06-04: Förstklassig utbildning vapen i globaliseringen (med Fredrik Sjöholm).

SvD Debatt 2016-06-16: Digitalisering har gynnat Sverige (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson).

SvD Debatt 2013-06-04: Stöd till småföretag skapar inte fler jobb (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson).

Vox CEPR Policy Portal 2019-08-12 och World Economic Forum 2019-08-13: How Sweden became more entrepreneurial than the US (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson).

Stigler Center Blog at the University of Chicago Booth School of Business 2018-09-06:  How the Market Can Help Break the Glass Ceiling for Women in Management (med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson).

 

Övrigt

SVT Forum 2020-02-05: Presentation av "Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv", Europaperspektiv 2020 (se ovan).

SVT Forum 2018-06-05: Presentation av Globalisering och svensk arbetsmarknad (se ovan)

SVT Forum 2016-06-16: Presentation av Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv (se ovan).

"A master course in Econometrics", 160 pp, 2010. Kurskompendium.

"A course in Econometrics", 75 pp, 2004. Kurskompendium.

 

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel : 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Kort beskrivning

Fredrik Heyman är docent och IFN Senior Research Fellow. Han disputerade i nationalekonomi år 2002 vid Handelshögskolan i Stockholm där han blev docent 2009. Titeln på avhandlingen var ”Empirical Studies on Wages, Firm Performance and Job Turnover”. Efter disputationen arbetade han vid forskningsinstitutet FIEF och kom till IFN år 2006. Fredrik Heyman är även affilierad till Lunds universitet.

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se