IFN-forskare

Gabriel Heller Sahlgren

Ph.D.

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor

Aktuell forskning

Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten Gabriel Heller Sahlgren

IFN Poddradio 

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner i första hand av underpresterande skolor. Det receptet presenterar Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl, IFN, i en ny forskningsrapport som publiceras av SNS inom ramen för det med IFN gemensamma forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle (10 februari 2016). 

 

Utbildningspolitik var ett hett ämne i valrörelsen 2014, inte minst efter att Sveriges dåliga resultat i PISA-undersökningen från 2012 publicerats. Men vad säger forskningen om de förslag till reformer som politikerna står för? I denna poddsändning samtalar två yngre forskare om skolans värld: Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström, IFN och doktorand vid Linköpings universitet (3 november 2014). 

 

 

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil : +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Kort beskrivning

Gabriel Heller Sahlgren disputerade i september 2019 vid London School of Economics med avhandlingen Casual Inference in Social Policy: Evidence from Education, Health and Immigration. Gabriel har tidigare en kandidatexamen från University of Cambridge. Han arbetar även som forskningschef för Centre for the Study of Market Reform of Education i London.

IFN in the news

IFN-podden

Ojämlikhet förutspås enligt vissa bedömare att bli en av de stora frågorna i valrörelsen 2022. Samtidigt är Sverige ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder nästan oavsett hur man mäter. Hur går det här ihop och hur ser det ut globalt? Hör Daniel Waldenström och Olle Hammar berätta om sin forskning.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se