IFN-forskare

Henrik Horn

professor

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
  • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?
  • Vad driver den internationell integration på regional och global nivå?
  • Hur bör konkurrenspolitik och andra regleringar utformas i öppna ekonomier?

Aktuell forskning

A Non-Technical Introduction to Economic Aspects of International Investment Agreements Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck

  • Henrik Horns forskning fokuserar på skärningsområdet mellan ekonomi och juridik, särskilt vad gäller internationella integrationsavtal som WTO och EU, samt konkurrens- och regleringsfrågor. Han deltar även i ett långsiktigt miljöprojekt om relationen mellan handelsavtal och miljöregleringar. Henrik Horn har också forskat inom en rad andra områden, som internationell handel, handelspolitik, industriell organisationsteori och arbetsmarknadsekonomi.

Läs mer på extern hemsida

Projekt

Henrik Horn har tillsammans med Petros C. Mavroidis varit Co-Chief Reporters för projektet Legal and Economic Principles of World Trade Law, vilket bedrivits sedan 2002 vid American Law Institute (Philadelphia). I detta projekt har ekonomer och jurister gemensamt analyserat WTO-avtalet och cirka 70 domslut från WTO:s tvistelösningsmekanism.

 

I ett annat långsigtigt projekt har Henrik Horn tillsammans med Petros C. Mavroidis satt samman det förmodligen mest omfattande, allmänt tillgängliga datasetet om WTO:s tvistelösningsmekanism. Det innehåller cirka 67 000 observationer om en rad olika legala och adminstrativa aspekter på tvistelösningen, täckande alla WTO-dispyter sedan WTO:s tillkomst 1 januari 1995 till slutet av juli 2011. Datasetet följer varje dispyt från det att den initieras genom en “Request for Consultations” via domslut till implementering.

Studien “The WTO Dispute Settlement System 1995-2010: Some Descriptive Statistics” (samförfattad ed Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis) sammanfattar grundläggande drag i detta data.
 

Henrik Horn deltar även i det långsiktiga Mistra-finansierade projektet Environment and Trade in a World of Interdependence (ENTWINED). Detta internationella projekt samlar forskare och policyanalytiker och fokuserar på interaktionen mellan å ena sidan handelsavtal, och särskilt WTO-avtalet, och å andra sidan miljöpolitik.
 

Urval av senare skrifter:

 

IFN Newsletter

 

 

Henrik Horn

Kontakt

Tel : 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Kort beskrivning

Henrik Horn är professor i internationell ekonomi. Han har varit verksam cirka 25 år vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Henrik Horn har även arbetat under fyra år på WTO i Geneve och har varit domare i Marknadsdomstolen. Förutom vid Stockholms universitet har Henrik Horn undervisat vid bl a Handelshögskolan i Stockholm, University of Michigan, Princeton University, World Trade Institute (Bern), Université de Fribourg och Graduate Institute of International Studies (Geneve).

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se