IFN-forskare

Henrik Jordahl

docent, programchef

Forskningsområden: Skattefinansierade tjänster, privatiseringar samt väljarbeteende i politiska val.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

Aktuell forskning

Röstar väljarna med plånboken? Mikael Elinder och Henrik Jordahl

Henrik Jordahl leder IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi och forskar bland annat om skattefinansierade tjänster.

Han forskar också om ekonomisk röstning och om utseendets betydelse för politiska kandidater.

Henrik Jordahls uppsatser finns även listade hos Google Scholar och IDEAS. Dessutom går det att följa honom på Twitter.

 

Svenska publikationer i urval

Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag, 2016 (med Jannis Angelis och Anna Häger Glenngård). Länk 

Information – ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag, 2016 (med Gabriel Heller Sahlgren). Länk

Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag, 2014 (med Jannis Angelis). Länk  

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. SNS Förlag, 2013 (redaktör). Länk 

 

Engelska publikationer i urval

The right look: Conservative politicians look better and voters reward it. Journal of Public Economics, 146 (February), 79-86, 2017 (med Niclas Berggren och Panu Poutvaara). Länk

Promises, policies and pocketbook voting. European Economic Review, 75 (April), 177-194, 2015  (med Mikael Elinder och Panu Poutvaara).  Länk

Political preferences and public sector outsourcing. European Journal of Political Economy 30, 43-57, 2013 (med Mikael Elinder). Länk

 

 

 

 

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Kort beskrivning

Henrik Jordahl disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet år 2002 och utnämndes till docent vid samma lärosäte 2008. Idag leder han forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi vid IFN. Henrik Jordahl är affilierad med UCFS vid Uppsala universitet och med de internationella forskarnätverken CESifo i München och IZA i Bonn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se