Henrik Jordahl

Datamaterial som används i min forskning

Datamaterial som används i min forskning
Visa, ändra eller radera dokumentet Free to Trust

Berggren, Niclas och Henrik Jordahl (2006), "Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital", Kyklos 29 (2), 141-169.
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Trust and Growth

Berggren, Niclas, Mikael Elinder och Henrik Jordahl (2008), "Trust and Growth: A Shaky Relationship", Empirical Economics 35 (2), 251-274.
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Merged Municipalities, Higher Debt

Jordahl, Henrik och Che-Yuan Liang (2010), "Merged Municipalities, Higher Debt: On Free-Riding and the Common Pool Problem in Politics", Public Choice 143 (1-2), 157-172.
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se