Henrik Jordahl

Svenska publikationer (i urval)

"Förädlingsvärdet för Kunskapsskolans grundskolor". IFN Policy Paper, nr 90, 2020 (med Gabriel Heller-Sahlgren). Länk  

"IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi 2009–2019". I Magnus Henrekson, (red.), IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm, Ekerlids Förlag, 77–90. Länk

En kunskapsskola för tillväxt. Svenskt Näringsliv, 2019 (med Gabriel Heller Sahlgren). Länk

"Vad vi kan lära av skolorna i gettot". Kvartal, 2018-10-22. Länk

Lönsamma kunskaper: Sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor (med Gabriel Heller Sahlgren). Svenskt Näringsliv, 2018. Rapport  Uppföljande PM

Cherry picking i välfärdsföretag. Fores Policy Brief 2018:8. Fores, 2018. Länk

"Röstar väljarna med plånboken?". I L. Aldén m.fl., Nationalekonomins frågor, Studentlitteratur, 2017 (med Mikael Elinder). Länk

"Omprövning av en djärv ESO-rapport". Ekonomisk Debatt, nr 5, 2017. Länk  Slutreplik

"Svar till Per Molander om ESO-rapporten 'Dags för omprövning'". Sjukhusläkaren, 2017-04-18. Länk

"Granskning av ESO-rapporten Dags för omprövning av Per Molander". IFN Policy Paper, nr 76, 2017. Länk

Vinstbegränsning i välfärden – Om Välfärdsutredningens utgångspunkter och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att begränsa välfärdsföretagens vinster. Svenskt Näringsliv, 2016 (med David Sundén). Länk

En effektivare skola ger mer kunskap. Svenskt Näringsliv, 2016. Länk 

Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag, 2016 (med Jannis Angelis och Anna Häger Glenngård). Länk 

"Nyttig introduktion till mänsklighetens främsta ekonomiska fråga". Recension av Klas Eklund (2015), Tillväxt. Studentlitteratur, Ekonomisk Debatt, nr 3, 2016. Länk 

"Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten". I Maria Solevid (red.), Svenska utlandsröster, Göteborgs universitet: SOM-institutet, s. 211–232, 2016 (med Andreas Bergh och Richard Öhrvall). Länk

Information ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag, 2016 (med Gabriel Heller Sahlgren). Länk 

"Vinster i välfärden: Funktion och opinion", I Johan Eklund (red.), Vinster, välfärd och entreprenörskap, Swedish Economic Forum Report 2015, Entreprenörskapsforum, 2015. Länk

"Vad kännetecknar vår tid?". Recension av Mats Alvesson (2014), The Triumph of Emptiness: Consumption, Higher Education and Work Organization. Oxford University Press, Ekonomisk Debatt, nr 4, 2015. Länk 

"Bred analys av tjänstesektorn med Sverige i fokus". Recension av Jan Owen Jansson (2013). The Economics of Services: Microfoundations, Development and Policy. Edward Elgar. Ekonomisk Debatt, nr 3, 2015. Länk

Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag, 2014 (med Jannis Angelis). Länk

Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens inom äldreomsorgen. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:1 (med Mats Bergman). Länk

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. SNS Förlag, 2013 (red.). Presentation  Recension i Ekonomisk Debatt

"Inrutade perspektiv på hushållstjänster". Recension av Anna Gavanas och Catharina Calleman (red.): Rena hem på smutsiga villkor? – Hushållstjänster, migration och globalisering. Tidskriften Respons, nr 3, 2013, s. 42–43. Länk

Den svenska tjänstesektorn. Studentlitteratur, 2012 (red.). Presentation  Recension i Ekonomisk Debatt  Recension i Tidskriften Respons

"Kvasimarknader i landet Lagom". Tidskriften Respons, nr 2, 2012  (med Magnus Henrekson).  Länk till IFN-versionen "Vinster och privatiseringar i landet Lagom"

"Utvärdering efterlyses". Recension av Laura Hartman, (red.), Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd?. Ekonomisk Debatt, nr 1, 2012, s. 71–78. Länk

"Hinder och drivkrafter för tjänsteinnovation i offentlig sektor: Outsourcing av offentligt finansierade tjänster". Working Paper 2011:24, Tillväxtanalys, 2011 (med Fredrik Andersson). Länk

"Sveriges digitala tillväxtbransch – Nya perspektiv på behovet av en omreglerad spelmarknad". IFN Policy Paper 50, 2011. Länk

"Vinst i välfärden: Nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv". I Anders Morin (red.), Vitsen med vinsten. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 78–93, 2011.

"Var står svenska samhällsvetare politiskt?". Ekonomisk Debatt, nr 1, 2011 (med Niclas Berggren och Charlotta Stern). Länk

"Den rödgröna politiken granskad: jobben, tillväxten och fördelningen". FORES Policy Paper 2010:3, 2010 (med Andreas Bergh). pdf

"Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet: Kriterier för undantag från förbud". Uppdragsforskningsrapport 2010:1, Konkurrensverket. pdf

"Forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi". I Magnus Henrekson, (red.), IFN/IUI 1939–2009. Stockholm, Ekerlids Förlag, 484–492.  Länk

"Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna". Rapport N9010, Finansdepartementet och Näringsdepartementet, juni 2009. pdf

"Själviska och framåtblickande väljare - Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?". Ekonomisk Debatt, nr 2, 2009 (med Mikael Elinder och Panu Poutvaara). Länk

"Skatter och snedvridning av konkurrensen". Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport 2009:4 Åtgärder för bättre konkurrens (med Mikael Stenkula). pdf

"Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?". FORES Policy Paper 2009:1, 2009. pdf

"Varför litar vi på varandra och vad spelar det för roll?". IFN:s Nyhetsbrev, nr 2, 2008. Länk

"Privat produktion av offentligt finansierade tjänster". Ekonomisk Debatt, nr 3, 2008. Länk

"Rön för vinden". Axess, nr 5, 2007 (med Daniel Waldenström). pdf

"Fager och framgångsrik". Svensk Linje, nr 1, 2007 (med Niclas Berggren).  pdf

"Friedman - briljant och kontroversiell". Recension av Ebenstein, Milton Friedman: A BiographyAxess, nr 4, 2007. pdf

"Väljarna vill ha en svensk modell". Neo, nr 5, 2006 (med Niclas Berggren). pdf

"Tillitens ekonomi". Ekonomisk Debatt, nr 3, 2006 (med Niclas Berggren). Länk

"I morgon paternalism?". Smedjan.com, 2005-06-02. Länk

"Offentlig verksamhet på konkurrensutsatta marknader". Bilaga till Konkurrensverkets rapport 2004:4 Myndigheter och marknader - tydligare gräns mellan offentligt och privat. Länk

"Nationalekonomi, privatekonomi och kommunbidrag: Om plånboksröstning och röstköp i svenska riksdagsval". Bertil Ohlininstitutets skriftserie, nr 3, 2003. Länk

"Vad har hänt med de enskilda alternativen?". Reforminstitutet, 2002. Länk

Recension av Pålsson Syll (2001). Den dystra vetenskapen. Om nationalekonomins och nyliberalismens kris, Stockholm: Atlas; Ekonomisk Debatt, nr 5, 2001. Länk

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se