IFN-forskare

Johan Wennström

fil.dr

Några av de frågor som Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?
  • Vilken roll spelar kognitiva stilar för politikers beslutsfattande?

Aktuell forskning

Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden Johan Wennström och Özge Öner

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Wennström, Johan (2018). "'A Plague on Both Your Houses': How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System". Statsvetenskaplig tidskrift, 120(3-4): 415-434. Länk.

Wennström, Johan (2016). "A Left/Right Convergence on the New Public Management? The Unintended Power of Diverse Ideas". Critical Review, 29(3-4): 380-403. Länk

Övriga publikationer

Wennström, Johan och Öner, Özge (2019). "Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden", IFN Working Paper No. 1266. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Hopplöst diskutera nationalism med liberaler". Svenska Dagbladet, 24/2. Länk

Wennström, Johan (2019). "Brev till en lärarstudent". Kvartal20/2. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Varför kallar sig Annie Lööf inte för nationalist?" Svenska Dagbladet, 30/1. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Jag är trött på ängsliga tidningar". Svenska Dagbladet, 3/1. Länk.

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2018). "'Post-Truth' and the Decline of Swedish Education". Quillette, 18/9. Länk.

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2018). "'Post-Truth' Schooling and Marketized Education: Explaining the Decline in Sweden's School Quality", IFN Working Paper No. 1228. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Kan Jordan B Peterson få oss att vakna?" Svenska Dagbladet, 15/8. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Den svaga staten göder den starkes rätt". Svenska Dagbladet Under strecket, 5/7. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Vad är en partistat?" I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Nation, stat, imperium: Sjutton försök. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 135–141.

Wennström, Johan (2018). "Låt inte massan krossa Svenska Akademien". Svenska Dagbladet, 26/4. Länk

Wennström, Johan (2018). "Konservatism är ramverket för det liberala samhället". Svenska Dagbladet, 27/2. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Varför lånar LO sitt bildspråk från SD?" Svenska Dagbladet, 8/2. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Högern har tappat sin moraliska kompass". Svenska Dagbladet, 9/1. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Risken för menlös forskning är inte överdriven". Respons, nr 6. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Plats för alla utom de mest sårbara". Kvartal, 13/11. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Tyranniska stater på väg att förstöra sig själva". Intervju med Timothy Snyder i Svenska Dagbladet, 17/10. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Så gick Frankrike och Sverige i samma skolfälla". Svenska Dagbladet, 16/8. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Har Sovjetmetoder förstört våra barns studiemotivation?" Svenska Dagbladet, 22/6. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Så övergav M sina ideal kring moderskapet". Svenska Dagbladet, 26/4. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Anarchy, State, and Utopia: Timothy Snyder's Interpretive Framework for the Holocaust Applied to Norway Under the Nazi Occupation, 1940-45", IFN Working Paper No. 1151. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Anarki forseglet jodenes skjebne". Aftenposten, 29/4. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Därför hade förstörelsen av staten betydelse för Förintelsen i Norge". DN Kultur, 7/4. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan". DN Debatt, 3/12. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Marketized Education: How Regulatory Failure Undermined the Swedish School System", IFN Working Paper No. 1143. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Olagliga kentaurer". I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Krig: tjugotvå försök. Stockholm: Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 165-170.

Wennström, Johan (2016). "När anarkin tog över". Axess Magasin, nr 5. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Scruton, Roger, 2015. Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left", bokanmälan. Statsvetenskaplig tidskrift, 118(1): 192-195. Länk

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Den geografiska spridningen av kommunplacerade flyktingar i Sverige". Ekonomisk Debatt, 43(4): 52-68. Länk.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Flyktingar placeras där arbetslösheten är högst". DI Debatt, 31/1. Länk.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Större SD-stöd har samband med ökad flyktinginvandring". DI Debatt, 27/5. Länk

Sahlgren, Gabriel och Wennström, Johan (2015). "Skolbarns hjärnor är inte mogna för stort eget ansvar för studierna". Dagens Samhälle, nr 7. Länk

Wennström, Johan (2015). "Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer". Svenska Dagbladet Under strecket, 6/6. Länk.

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2014). "Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg". DN Debatt, 17/10. Länk

Wennström, Johan (2014). "Mer en självhjälpsbok än gedigen introduktion", recension av Lycka på fullt allvar: en introduktion till positiv psykologi. Respons, nr 6. Länk

Wennström, Johan (2014). "Dubbelstöten mot skolan". Axess Magasin, nr 6. Länk.  

Wennström, Johan (2014). "Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras". DN Debatt, 19/8. Länk.

Böcker

Wennström, Johan (2019). Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right: Essays on Education and Immigration. Doctoral dissertation. Linköping Studies in Arts and Sciences No. 760. Linköping: Linköpings universitet. Link.

Wennström, Johan (2017). Market, State, and Morality: Two Studies of How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System. Licentiate thesis. Faculty of Arts and Sciences Thesis No. 122. Linköping: Linköpings universitet. Länk.

Wennström, Johan (2014). Lärare utan frihet: när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Stockholm: Samhällsförlaget. Pdf.

Wennström, Johan (2012). Dygdens glädje. Stockholm: Atlantis. Länk.

Podcast

"Immigration & job opportunities" med Özge Öner, IFN poddradio. 

"Forskning om skolans problem" med Gabriel Sahlgren, IFN poddradio.  

Johan Wennström

Kontakt

Tel : 08 665 4581
johan.wennstrom@ifn.se

Kort beskrivning

Johan Wennström disputerade i statsvetenskap vid Linköpings universitet i februari 2019 med avhandlingen Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right: Essays on Education and Immigration. Hans forskning är inriktad mot politiskt beslutsfattande och dess moraliska grunder. Han är särskilt intresserad av skol- och migrationspolitik. Han har tidigare arbetat som bl a politiskt sakkunnig i Regeringskansliet och som ledarskribent i Svenska Dagbladet, där han i dag regelbundet medverkar som skribent i kultursidorna.​​

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se