IFN-forskare

Johan Wennström

fil.dr

Några av de frågor som Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?
  • Vilken roll spelar kognitiva stilar för politikers beslutsfattande?

Aktuell forskning

Moral Consensus and Anti-Establishment Politics Johan Wennström

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Wennström, Johan. "Moral Consensus and Anti-Establishment Politics". The Independent Review, kommande.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2020). "Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden". Statsvetenskaplig tidskrift, 122(4): 671-685. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Marketized Education: How Regulatory Failure Undermined the Swedish School System". Journal of Education Policy, 35(5): 665-691. Länk.

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2019). "'Post-Truth' Schooling and Marketized Education: Explaining the Decline in Sweden's School Quality". Journal of Institutional Economics, 15(5): 897-914. Länk.

Wennström, Johan (2018). "'A Plague on Both Your Houses': How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System". Statsvetenskaplig tidskrift, 120(3-4): 415-434. Länk.

Wennström, Johan (2016). "A Left/Right Convergence on the New Public Management? The Unintended Power of Diverse Ideas". Critical Review, 29(3-4): 380-403. Länk

Working papers

Heller-Sahlgren, Gabriel och Wennström, Johan (2020). "The Fatal Conceit: Swedish Education after Nazism", IFN Working Paper No. 1338. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Anarchy, State, and Utopia: Timothy Snyder's Interpretive Framework for the Holocaust Applied to Norway Under the Nazi Occupation, 1940-45", IFN Working Paper No. 1151. Länk.

Böcker

Wennström, Johan (2019). Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right: Essays on Education and Immigration. Doktorsavhandling. Linköping Studies in Arts and Sciences No. 760. Linköping: Linköpings universitet. Länk.

Wennström, Johan (2017). Market, State, and Morality: Two Studies of How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System. Licentiatavhandling. Faculty of Arts and Sciences Thesis No. 122. Linköping: Linköpings universitet. Länk.

Wennström, Johan (2014). Lärare utan frihet: när vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Stockholm: Samhällsförslaget. Länk.

Wennström, Johan (2012). Dygdens glädje. Stockholm: Atlantis. Länk.

Bokkapitel

Wennström, Johan (2019). "Konflikten om kunskap". I Pihlgren, Ann S., red., Skolans konflikter: vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur: 311-332.

Wennström, Johan (2018). "Vad är en partistat?" I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Nation, stat, imperium: Sjutton försök. Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 135–141.

Wennström, Johan (2016). "Olagliga kentaurer". I Hessérus, Mattias och Luthersson, Peter, red., Krig: tjugotvå försök. Stockholm: Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål: 165-170.

Övriga publikationer

Wennström, Johan (2020). "I väntan på ett konservativt idéprogram". Kvartal, 14/12. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Roger Scruton: Philosopher of the 'Small World'". American Compass, 25/11. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Reagans arv angrips från höger". Respons, nr. 5. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Får vi se en Kevin-Costner effekt i valet?" Svenska Dagbladet, 28/10. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Åsiktskorridoren är ett verkligt problem". Svenska Dagbladet, 18/5. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Gör ingen skada". ESSÄ, nr. 5.

Wennström, Johan (2020). "Thatcher Warned Us to Go Slow on European Integration. Too Bad We Didn't Listen". Quillette, 7/2. Länk.

Wennström, Johan (2020). "Vardagslivets filosof Roger Scruton död". Svenska Dagbladet Under strecket, 14/1. Länk.  

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2019). "Därför kan vi inte längre lita på Pisa". Kvartal, 17/12. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Liberalismens lösen?" Signum, nr. 8. Länk.

Wennström, Johan (2019). "The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity - A Review." Quillette, 7/10. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Har liberalismen plats för heder och samvete?" Svenska Dagbladet Under strecket, 20/9. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Donald Trump - inte så dålig som alla säger?" Svenska Dagbladet, 13/6. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Hur länge ska drevandet mot tänkare få pågå?" Svenska Dagbladet, 10/5. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Det finns inget nytt politiskt landskap". Kvartal, 28/4. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Europe: les nouveaux mendiants". Le Point, 20/4. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Europe's New Beggars". Quillette, 10/4. Länk.

Wennström, Johan (2019). "The Exhaustion of Hedgehog Morality". Quillette, 27/3. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Hopplöst diskutera nationalism med liberaler". Svenska Dagbladet, 24/2. Länk

Wennström, Johan (2019). "Brev till en lärarstudent". Kvartal20/2. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Varför kallar sig Annie Lööf inte för nationalist?" Svenska Dagbladet, 30/1. Länk.

Wennström, Johan (2019). "Jag är trött på ängsliga tidningar". Svenska Dagbladet, 3/1. Länk.

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2018). "'Post-Truth' and the Decline of Swedish Education". Quillette, 18/9. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Kan Jordan B Peterson få oss att vakna?" Svenska Dagbladet, 15/8. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Den svaga staten göder den starkes rätt". Svenska Dagbladet Under strecket, 5/7. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Låt inte massan krossa Svenska Akademien". Svenska Dagbladet, 26/4. Länk

Wennström, Johan (2018). "Konservatism är ramverket för det liberala samhället". Svenska Dagbladet, 27/2. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Varför lånar LO sitt bildspråk från SD?" Svenska Dagbladet, 8/2. Länk.

Wennström, Johan (2018). "Högern har tappat sin moraliska kompass". Svenska Dagbladet, 9/1. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Risken för menlös forskning är inte överdriven". Respons, nr 6. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Plats för alla utom de mest sårbara". Kvartal, 13/11. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Tyranniska stater på väg att förstöra sig själva". Intervju med Timothy Snyder i Svenska Dagbladet, 17/10. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Så gick Frankrike och Sverige i samma skolfälla". Svenska Dagbladet, 16/8. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Har Sovjetmetoder förstört våra barns studiemotivation?" Svenska Dagbladet, 22/6. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Så övergav M sina ideal kring moderskapet". Svenska Dagbladet, 26/4. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Anarki forseglet jodenes skjebne". Aftenposten, 29/4. Länk.

Wennström, Johan (2017). "Därför hade förstörelsen av staten betydelse för Förintelsen i Norge". DN Kultur, 7/4. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan". DN Debatt, 3/12. Länk.

Wennström, Johan (2016). "När anarkin tog över". Axess Magasin, nr 5. Länk.

Wennström, Johan (2016). "Scruton, Roger, 2015. Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the New Left", bokanmälan. Statsvetenskaplig tidskrift, 118(1): 192-195. Länk.

Wennström, Johan (2015). "En motståndsrörelse mot historielösheten". Svenska Dagbladet, 22/10. Länk.

Wennström, Johan (2015). "Debatten borde handla om våld - inte bibliotek". Svenska Dagbladet, 12/6. Länk.

Wennström, Johan (2015). "Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer". Svenska Dagbladet Under strecket, 6/6. Länk.

Wennström, Johan (2015). "Shantytown Sweden." City Journal, 28/5. Link.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Större SD-stöd har samband med ökad flyktinginvandring". DI Debatt, 27/5. Länk 

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Den geografiska spridningen av kommunplacerade flyktingar i Sverige". Ekonomisk Debatt, 43(4): 52-68. Länk.

Wennström, Johan och Öner, Özge (2015). "Flyktingar placeras där arbetslösheten är högst". DI Debatt, 31/1. Länk.

Sahlgren, Gabriel och Wennström, Johan (2015). "Skolbarns hjärnor är inte mogna för stort eget ansvar för studierna". Dagens Samhälle, nr 7. Länk

Henrekson, Magnus och Wennström, Johan (2014). "Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg". DN Debatt, 17/10. Länk

Wennström, Johan (2014). "Mer en självhjälpsbok än gedigen introduktion", recension av Lycka på fullt allvar: en introduktion till positiv psykologi. Respons, nr 6. Länk

Wennström, Johan (2014). "Dubbelstöten mot skolan". Axess Magasin, nr 6. Länk.  

Wennström, Johan (2014). "Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras". DN Debatt, 19/8. Länk.

Podcast/radio

"Kunskapssynen är skolans största problem" med Benjamin Dousa. Smedjanpodden.

"Johan Wennström om den svenska skolan." Intervju i Johan Kants rektorspodd.

"Ny avhandling: Den nya politiska verkligheten i Sverige". Intervju i SR/Studio Ett.

"Immigration & job opportunities" med Özge Öner, IFN poddradio. 

"Forskning om skolans problem" med Gabriel Sahlgren, IFN poddradio.  

Johan Wennström

Kontakt

Tel : 08 665 4581
johan.wennstrom@ifn.se

Kort beskrivning

Johan Wennström disputerade i statsvetenskap vid Linköpings universitet i februari 2019 med avhandlingen Interpreting Policy Convergence Between the Left and the Right: Essays on Education and Immigration. Hans forskning är inriktad mot politiskt beslutsfattande och dess moraliska grunder. Han är särskilt intresserad av skol- och migrationspolitik. Han har tidigare arbetat som bl a politiskt sakkunnig i Regeringskansliet och som ledarskribent i Svenska Dagbladet, där han i dag regelbundet medverkar som skribent i kultursidorna.​​

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se