IFN-forskare

Lars Persson

professor, vice vd

Några frågor som Lars Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar näringslivspolitiken entreprenörers incitament att satsa på nydanande affärsprojekt?
  • Vilka effekter har en mer protektionistisk syn på utländskt företagsägande effektiviteten på den inhemska strukturomvandlingen?
  • Hur påverkar näringslivspolitiken företagsdynamiken, sysselsättningsdynamiken och produktivitetsutvecklingen i näringslivet? 
  • Hur påverkar börsägandet näringslivspolitiken?
  • Hur påverkar framväxten av en riskkapitalmarknad effektiviteten i näringslivet? 
  • Behöver vi mer eller mindre mångfald på marknaden för företagsutveckling?
  • Hur påverkar digitaliseringen den svenska strukturomvandlingen?​

 

Aktuell forskning

Artificial Intelligence, Robotics, Work and Productivity: The Role of Firm Heterogeneity Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Lars Persson arbetar för närvarande med frågor om (i) interaktionen mellan entreprenörer, riskkapitalister och etablerade företag i innovationsprocessen, (ii) private equity-utköp och näringslivspolitikens utformning, (iii) företagsdynamik och näringslivspolitik, samt (iv) internationella fusioner och strukturomvandling.

Lars Persson är adjungerad professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, CESifo Fellow (Center for Economic Studies) vid universitetet i München, affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR) London, och Entreprenörskapsforum samt medlem i priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research. Han har varit ekonomisk expert i Stockholms tingsrätt och gästprofessor vid European University Institute och Purdue University.

 

Publicerade arbeten

"Should we Worry about the Decline of the Public Corporation? A Brief Survey of the Economics and External Effects of the Stock Market" (med Nikita Koptyug och Joacim Tåg). The North American Journal of Economics and Finance (under publicering).

"A Theory of Gazelle Growth: Competition,Venture Capital and Policy" (med Mehmet Caglar Kaya). The North American Journal of Economics and Finance 50(November), 2019.

"The Turnaround of the Swedish Economy: Lessons from Large Business Sector Reforms" (med Fredrik Heyman och Lars Persson). World Bank Research Observer 34(August), 2019.

"Has the Swedish Business Sector Become More Entrepreneurial than the U.S. Business Sector?" (med Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Fredrik Andersson). Research Policy 48(April), 2019.

"Stock Market Impact of Cross-Border Aquisitions in Emerging Markets" (med Pehr-Johan Norbäck). The North American Journal of Economics and Finance 47(April), 346–363, 2019.

"Who Creates Jobs and Who Creates Productivity? Small versus Large versus Young versus Old" (med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck).  Economics Letters 164(Mars), 50–57, 2018. 

"Private Equity Buyouts: Anti- or Pro-Competitive?" (med Per-Johan Norbäck och Joacim Tåg). 164(Mars), 50–57. ". Antitrust Chronicle 1(1), 1–5, 2018. 

"Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy" (med Pehr-Johan Norbäck och Joacim Tåg). Economics Letters 164(Mars), 31–34, 2018. 

"Does the Debt Tax Shield Distort Ownership Efficiency?" (med Pehr-Johan Norbäck och Joacim Tåg). International Review of Economics & Finance 54(Mars), 299–310, 2018. 

"Cross-Border Mergers & Acquisitions with Financially Constrained Owners" (med Aron Berg och Pehr-Johan Norbäck). Review of World Economics 153(3), 433–456, 2017. 

"Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises and Private Equity Firms". (med Selva Bahar Baziki, Pehr-Johan Norbäck och Joacim Tåg), European Economic Review 94(May),166–184, 2017. 

"Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects – But Still Not Risky Enough" (med Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck och Helder Vasconcelos). Economic Journal 127(605),164–199, 2017. 

Creative Destruction and Productive Preemptive Acquisitions” (med Pehr-Johan Norbäck och Roger Svensson), Journal of Business Venturing 13(3), 326-343‒12, 2016. 

Acquisitions, Entry, and Innovation in Oligopolistic Network Industries” (med Pehr-Johan Norbäck och Joacim Tåg), International Journal of Industrial Organization 37(November), 1‒12, 2014.

"Entrepreneurship Policy and Globalization" (med Pehr-Johan Norbäck och Robin Douhan), Journal of Development Economics 110 (September),  22-38, 2014.

"Entrepreneurial Innovations and Taxation" (med Andreas Haufler och Pehr-Johan Norbäck), Journal of Public Economics 113(May), 13-31, 2014.

"Born to be Global and the Globalization Process" (med Pehr-Johan Norbäck). The World Economy 37(5), 672-689, 2014.

"The Evolving Domain of Entrepreneurship Research" (med Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson och Håkan Ylinenpää), Small Business Economics 41(4), 913-930, 2013. 

"Venture Capitalists and the Patenting of Innovations" (med Simona Fabrizi, Steffen Lippert och Pehr-Johan Norbäck), Journal of Industrial Economics 61(3), 623-659, 2013. 

"Entrepreneurial Commercialization Choices and the Interaction between IPR and Competition Policy" (med Joshua S. Gans), Industrial and Corporate Change, Vol. 22, No. 1, 2013, 131-151. 

"Ex Post Merger Evaluations and Strategic Pre-Merger Investments" (med Richard Friberg och Pehr-Johan Norbäck), Journal of Competition Law and Economics 8(4), 831-848, 2012. 

"Privatization, Investment and Ownership Efficiency" (med Pehr-Johan Norbäck), Oxford Economic Papers 64(4), 765-786, 2012.

"Endogenous Mergers and Collusion in Asymmetric Market Structures" (med Mattias Ganslandt och Helder Vasconcelos), Economica 79(316), 766-791, 2012. 

"Should Countries Block Foreign Takeovers of R&D Champions and Promote Greenfield Entry" (med Oliver Bertrand, Katariina Nilsson Hakkala och Pehr-Johan Norbäck), Canadian Journal of Economics 45(3), 1083-1124, 2012. 

"Entrepreneurial Innovations, Competition and Competition Policy" (med Pehr-Johan Norbäck). European Economic Review 56(3), 488-506, 2012. 

"Antitrust and Regulation in the EU and US: Legal and Economic Perspectives" in François Lévêque and Howard Shelanski, (eds.), Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar, 2009, book review (med Joacim Tåg). Journal of Economic Literature, Vol. XLVIII, No. 4, 1051–1053, 2010.

"The Organization of the Innovation Industry: Entrepreneurs, Venture Capitalists, and Oligopolists" (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of the European Economic Association 7(6), 1261-1290, 2009. En tidigare version som working paper finns här

"On the Anticompetitive Effect of Exclusive Dealing When Entry by Merger is Possible" (med Chiara Fumagalli och Massimo Motta). Journal of Industrial Economics 54(4), 785-811, 2009. En tidigare version som working paper finns här

"Cross-Border Acquisitions and Taxes: Efficiency and Tax Revenues" (med Pehr-Johan Norbäck och Jonas Vlachos). Canadian Journal of Economics 42(4), 1473-1500, 2009. En tidigare version som working paper finns här

"Cross-Border Mergers & Acquisitions Policy in Service Markets" (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of Industry, Competition and Trade 8(3), 269–293, 2008. En tidigare version som working paper finns här.

"Efficiency and Ownership Structure – The Case of Poland" (med Karl-Markus Modén och Pehr-Johan Norbäck). The World Economy 31(3), 437-460, 2008. En tidigare version som working paper finns här

"Globalization and Profitability of Cross-border Mergers & Acquisitions" (med Pehr-Johan Norbäck). Economic Theory 35(2), 241–266, 2008.

"Investment Liberalization - Why a Restrictive Cross-Border Merger Policy can be Counterproductive'' (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of International Economics 72(2), 366–380, 2007. En tidigare version som working paper finns här

"Endogenous Asset Ownership Structures in Deregulated Markets" (med Pehr-Johan Norbäck). European Economic Review (7), 1729-1752, 2006. En tidigare version som working paper finns här

"Privatization Policy in an International Oligopoly" (med Pehr-Johan Norbäck).  Economica 7(288), 635-653, 2005. En tidigare version som working paper finns här

"The Failing Firm Defence". Journal of Industrial Economics 53(2), 175-201, 2005.

"Predation and Mergers: Is Merger Law Counterproductive?". European Economic Review 48(2), 239-258, 2004. En tidigare version som working paper finns här

"Privatization and Foreign Competition" (med Pehr-Johan Norbäck). Journal of International Economics 62(2), 409-416, 2004. En tidigare version som working paper finns här

"Endogenous Mergers in Concentrated Markets" (med Henrik Horn). International Journal of Industrial Organization 19(8), 1213-1244, 2001. En tidigare version som working paper finns här

"The Equilibrium Ownership of an International Oligopoly" (med Henrik Horn). Journal of International Economics 53(2), 307-333, 2001. En tidigare version som working paper finns här

"Asset Ownership in Imperfectly Competitive Markets" Monograph Series, No. 35. Institute for International Economic Studies, Stockholm, 1998.

 

På svenska

"Marknadskoncentration och korsägande av företag" (med Pehr-Johan Norbäck). Uppdragsforskningsrapport 2019:3. Stockholm: Konkurrensverket. 2019.

"Produktmarknadskonkurrens och skillnader i löner mellan kvinnliga och manliga chefer" (med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck). Ekonomisk Debatt, 46(4), 43–53, 2018. 

"Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin" (med Nikita Koptyug, Roger Svensson och Joacim Tåg). Ekonomisk Debatt 45(7), 6–1, 2017.

"Digitaliseringens dynamik – En ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv" (med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck). Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2016:4. Stockholm: Fritzes.

"Produktmarknadskonkurrens och diskriminering – Teori och empiri" (med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck). Uppdragsforskningsrapport 2014:7. Stockholm: Konkurrensverket. 2014.

"Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009". Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2013:3 (med Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck). Stockholm: Fritzes. 2013. 

"Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar. Teori och empiri" (Fredrik Heyman och Per Johan Norbäck). Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2012:4. Stockholm: Konkurrensverket. 2012. 

"Forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi" (med Magnus Henrekson). Kapitel 40, sid. 472–483 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids. 2009.

"Utländska direktinvesteringar: Effekter på det inhemska näringslivet" (med Mathias Herzing och Pehr-Johan Norbäck). Ekonomisk Debatt 36(2), 57–72. 2008.

 

IFN Poddradio

Vad gör en forskare och vem passar att bli forskare? Det är några av de frågor som ges svar på i detta program. Professorerna Magnus Henrekson och Lars Persson berättar om nydanande forskningen i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning. Forskarna Karin Edmark och Tino Sanandaji förklarar hur det är att forska på just IFN (26 november 2013). 

 

Lars Persson

Kontakt

Tel : 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Kort beskrivning

Lars Persson är professor i nationalekonomi, vice vd på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och IFN Senior Research Fellow. Han disputerade vid Stockholms universitet 1998 och är affilierad med Centre for Economic Policy Research (CEPR, London) och ifo Institute i München. Han har varit ekonomisk expert i Stockholms tingsrätt och gästprofessor vid European University Institute och Purdue University.

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se