Lars Persson

Organiserade konferenser

 "Entrepreneurship, Firm Growth and Ownership Change”; IFN Stockholm Conference 2011 (with Joacim Tåg). Stockholm/Vaxholm, June 9–10, 2011. 

 "Innovation, Ownership and Competition Policy", IFN Stockholm Conference 2010; (with Joacim Tåg). Stockholm/Vaxholm, June 3–4, 2010. 

 "Ownership, Organization and Industrial Development", IFN Stockholm Conference 2009 (with Magnus Henrekson and Joacim Tåg). Stockholm/Vaxholm, September 10–11, 2009.

 "Firms in the Innovation Process: The Effects of Ownership, Legislation and Taxation"; IFN Stockholm Conference 2007 (with Magnus Henrekson). Stockholm/Vaxholm, September 10–11, 2007.

 "Globalization and Corporate Restructuring"; IFN Stockholm Conference 2006 (with Katariina Hakkala). Stockholm/Vaxholm, September 10–11, 2006.

 "Innovation, Ownership and Competition" (med Mattias Ganslandt och Yves Zenou). A CEPR/IUI Workshop, Stockholm, June 7–8, 2005.

 "Networks: Theory and Applications" (med Yvez Zenou). An IUI Workshop, Stockholm, June 10-12, 2004.

IFN in the news

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se