IFN-forskare

Lovisa Persson

fil.dr

Några av de frågor Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka politiska och institutionella faktorer förklarar kommunalekonomiska utfall?

  • Vad förklarar variationen i produktivitet i hemtjänsten?

  • Vilka är förutsättningarna för (och effekterna av) införandet av ny välfärdsteknik?

Aktuell forskning

The End of a Trend? Retraction of Choice in Swedish Elderly Care Henrik Jordahl och Lovisa Persson

 

Forskningsprojekt

Persson, L. 2017. "Partying with the Left: the Effect of Coalition Partner" 

Edmark, K. and L. Persson. "Estimating the Effects of Attending an Independent Upper Secondary School Using RD and Matching"

Edmark, K and L. Persson. "Choice and Competition in the Swedish Preschool Sector: Impact on Employees and Segregation." Funded by the Swedish Research Council.

Moberg, L and L. Persson. "Digitalization and control in public services". Funded by Forte.

 

Publikationer

Elinder, M. och L. Persson. 2017. "House Price Responses to a National Property Tax Reform". Journal of Economic Behavior & Organization 144: 18-39.

Persson. L. 2016. "Government Consumption Smoothing in a Balanced Budget Regime." International Tax and Public Finance 23(2): 289-315.

 

Working Papers

Jordahl, H. och L. Persson. 2018. "Exploring Digital Time Measurement in the Public Sector: Labor Productivity and Service Quality in Home Care." IFN Working Paper No 1212. 

Aggeborn, L. och L. Persson. 2017. "Public Finance and Right-Wing Populism." IFN Working Paper No. 1182. 

 

Publicerade artiklar på svenska

Elinder, Mikael och Lovisa Persson. 2016. "Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?". Ekonomisk Debatt 44(4), 47–56.

 

Lovisa Persson

Kontakt

Tel : 08 665 4536
lovisa.persson@ifn.se

Kort beskrivning

Lovisa Persson disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet under hösten 2015. Avhandlingen undersöker effekter av politisk representation och finanspolitiska ramverk på kommunala budgetar. På IFN forskar Lovisa framför allt inom programmet Tjänstesektorns ekonomi, med fokus på framtidens välfärdstjänster.

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se