IFN-forskare

Lovisa Persson

fil.dr

Några av de frågor Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka politiska och institutionella faktorer förklarar kommunalekonomiska utfall?

  • Vilken är effekten av att på en gymnasiefriskola jämfört med det kommunala alternativet?

  • Vilka är förutsättningarna för (och effekterna av) införandet av ny välfärdsteknik i svensk äldreomsorg?

Aktuell forskning

The Impact of Attending an Independent Upper Secondary School: Evidence from Sweden Using School Ranking Data Karin Edmark och Lovisa Persson

 

Forskningsprojekt

Digitalisering och välfärdsteknik i svensk äldreomsorg, finansierat av FORTE. 

 

Publikationer

Jordahl, H., and L. Persson. 2020. “The End of a Trend? Retraction of Choice in Swedish Elderly CareJournal of Economic Policy Reform. Forthcoming.

Elinder, M. och L. Persson. 2017. "House Price Responses to a National Property Tax Reform". Journal of Economic Behavior & Organization 144: 18-39.

Persson. L. 2016. "Government Consumption Smoothing in a Balanced Budget Regime." International Tax and Public Finance 23(2): 289-315.

 

Working Papers

Edmark, K. and L. Persson. 2020. “The Impact of Attending an Independent Upper Secondary School: Evidence from Sweden Using School Ranking Data.” IFN Working Paper No. 1371.

Jordahl, H. och L. Persson. 2018. "Exploring Digital Time Measurement in the Public Sector: Labor Productivity and Service Quality in Home Care." IFN Working Paper No 1212. 

 

Rapporter

Mörk, E., G. Ó Erlingsson och L. Persson. 2019. “Kommunernas framtid”. SNS Konjunkturrådsrapport.

 

Lovisa Persson

Kontakt

Tel : 08 665 4536
lovisa.persson@ifn.se

Kort beskrivning

Lovisa Persson disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet under hösten 2015. Avhandlingen undersöker effekter av politisk representation och finanspolitiska ramverk på kommunala budgetar. På IFN forskar Lovisa framför allt inom programmet Tjänstesektorns ekonomi, med fokus på framtidens välfärdstjänster.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se