IFN-forskare

Malin Gardberg

Ph.D.

Några av de frågor som Malin försöker svara på i sin forskning är:

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

Aktuell forskning

Aggregate Consumption and Wealth in the Long Run: The Impact of Financial Liberalization Malin Gardberg och Lorenzo Pozzi

Publicerade artiklar:

  • Digitization-based automation and occupational dynamics (med Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Economics Letters, vol 189, April 2020.

Pågående forskningsartiklar:

  • Exchange Rate Sensitivity and the Composition of Net Foreign Assets
  • Aggregate Consumption and Wealth in the Long Run: The Impact of Financial Liberalization, med Lorenzo Pozzi
  • The Impact of Dollarization on Financial Depth, Access and Efficiency, med Geoffrey Bannister och Jarkko Turunen
  • Determinants of International Consumption Risk Sharing in Emerging Markets and Developing Countries

Malin Gardberg

Kontakt

Tel : +46 (0)8 665 4554
malin.gardberg@ifn.se

Kort beskrivning

Malin Gardberg disputerade hösten 2018 vid Erasmus University Rotterdam / Tinbergen Institute. Hennes forskning är inriktad mot empirisk makroekonomi. Malin är särskilt intresserad av automatisering och arbetsmarknaden, konsumtion, finansiella marknader och internationell makrofinans. 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se