IFN-forskare

Malin Gardberg

Ph.D.

Några av de frågor som Malin försöker svara på i sin forskning är:

  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

Aktuell forskning

Sammansättningen av utländska nettotillgångar påverkar valutakursens känslighet Malin Gardberg

Pågående forskningsartiklar:

  • Linking Net Foreign Portfolio Debt and Equity to Exchange Rate Movements
  • Consumption and wealth in the long run: an integrated unobserved component approach, med Lorenzo Pozzi
  • The Impact of Dollarization on Financial Depth, Access and Efficiency, med Geoffrey Bannister och Jarkko Turunen.
  • Determinants of International Consumption Risk Sharing in Emerging Markets and Developing Countries

Malin Gardberg

Kontakt

Tel : +46 (0)8 665 4554
malin.gardberg@ifn.se

Kort beskrivning

Malin Gardberg fullgjorde under våren 2018 sina doktorandstudier vid Tinbergen Institute och Erasmus Institute Rotterdam. Hennes forskning är inriktad mot empirisk makroekonomi. Malin är särskilt intresserad av internationell makrofinans, växelkurser, konsumtion och finansiella marknader. 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se