IFN-forskare

Malin Gardberg

Ph.D.

Några av de frågor som Malin försöker svara på i sin forskning är:

  • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
  • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
  • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
  • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

Aktuell forskning

Aggregate Consumption and Wealth in the Long Run: The Impact of Financial Liberalization Malin Gardberg och Lorenzo Pozzi

Publicerade artiklar:

  • Digitization-based automation and occupational dynamics (med Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson), Economics Letters, vol 189, April 2020.

Pågående forskningsartiklar:

  • Exchange Rate Sensitivity and the Composition of Net Foreign Assets
  • Aggregate Consumption and Wealth in the Long Run: The Impact of Financial Liberalization, med Lorenzo Pozzi
  • The Impact of Dollarization on Financial Depth, Access and Efficiency, med Geoffrey Bannister och Jarkko Turunen
  • Determinants of International Consumption Risk Sharing in Emerging Markets and Developing Countries

Malin Gardberg

Kontakt

Tel : +46 (0)8 665 4554
malin.gardberg@ifn.se

Kort beskrivning

Malin Gardberg disputerade hösten 2018 vid Erasmus University Rotterdam / Tinbergen Institute. Hennes forskning är inriktad mot empirisk makroekonomi. Malin är särskilt intresserad av automatisering och arbetsmarknaden, konsumtion, finansiella marknader och internationell makrofinans. 

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se