IFN-forskare

Mårten Blix

fil.dr

Några av de frågor Mårten Blix försöker besvara i sin forskning:

  • Vad vet vi om digitaliseringens effekter på sjukvården?​
  • Hur påverkas den svenska välfärdsmodellen av digitaliseringen?​
  • Vad är effekterna av att privatisera skattefinansierade välfärdstjänster?​
  • Hur är Sveriges anpassningsförmåga till digitaliseringen – regionalt och nationellt?​

Aktuell forskning

Kan digitaliseringen rädda vården? Mårten Blix och Nasim Farrokhnia

Publikationer

Se extern webbsida; under fotot till höger på denna sida.

 

Pågående arbeten:

  • Privatizing Welfare Services (med Henrik Jordahl). Bok om erfarenheter från Sverige att tillåta private utförare av välfärdstjänster. Förväntad publicering under 2019.
  • ”Digitalisering och sjukvård – Vad säger empirin?” (med Charlotta Levay). ESO rapport med förväntad publicering under hösten 2018.
  • ”Resilience and the Social Contract in the Digital Era – Regional effects of digitalization and automation in Sweden.” (med Özge Öner, Martin Andersson, och Karl Wennberg). Projekt som inleds under hösten 2018 med förväntad publicering 2020.
  • “The Cost Ceiling and Telemedicine in Sweden.” (med Anna Häger Glenngård). Utkast hösten 2018.
  • ”Telemedicine and the welfare state: The Swedish experience.” (med Johanna Jeansson). Kapitel till Anthony Larsson och Robin Teigland (red). The Digital Disruption of Public Services: An investigative study of the societal impact in Sweden and beyond. Förväntad publicering våren 2019.

 

Mårten Blix

Kontakt

marten.blix@ifn.se

Kort beskrivning

Mårten Blix är fil.dr i nationalekonomi från Stockholms universitet och var tidigare sekreterare i Framtidskommissionen. Han har även arbetat i olika chefspositioner på Riksbanken och på Finansdepartementet, samt varit expert vid Europeiska centralbanken (ECB).

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se