IFN-forskare

Mårten Blix

Ph.D.

Några av de frågor Mårten Blix försöker besvara i sin forskning:

  • Vad är de makroekonomiska konsekvenserna av ändrade mikroekonomiska förutsättningar från digitaliseringen?
  • Hur påverkas arbetsmarknaden av digitaliseringen, särskilt sysselsättningen och inkomstfördelningen?
  • Blir skattebaser mer rörliga och vad kan detta i så fall innebära för finansiering av offentliga välfärdstjänster?
  • Vilka lärdomar kan vi dra från svenska erfarenheter för utformningen av offentligt finansierade välfärdstjänster?

Aktuell forskning

Nätläkare i primärvården – lindring eller lidande? Mårten Blix och Johanna Jeansson


 

Pågående arbeten:

Mårten Blix

Kontakt

marten.blix@ifn.se

Kort beskrivning

Mårten Blix är fil.dr i nationalekonomi och var tidigare sekreterare i Framtidskommissionen. Han har även arbetat i olika chefspositioner på Riksbanken och på Finansdepartementet, samt varit expert vid Europeiska centralbanken (ECB).

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se