IFN-forskare

Martin Olsson

fil.dr

Ämnesområden:

Några av de frågor Martin Olsson försöker besvara i sin forskning:

  • Arbetsmarknadseffekter av företagsägande
  • Hur påverkar ekonomiska incitament och könsnormer kvinnans roll i familjen?

Aktuell forskning

Talent Development and Labour Market Integration in European Football Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Persson

Publicerade artiklar

Norbäck, P.-J., Olsson, M. och Persson, L. (2020) "Talent Development and Labour Market Integration in European Football", The World Economy, Forthcoming.

Olsson, M. och Tåg, J. (2018) "Are Foreign Private Equity Buyouts Bad for Workers?", Economic Letters, Vol. 172, November, 1–4.

Olsson, M. och Tåg, J. (2017) Private Equity, Layoffs, and Job Polarization”  Journal of Labor Economics, Vol. 33, Nr. 3, 697754,

Olsson, M. (2017) "Direct and Cross Effects of Employment Protection - The Case of Parental Childcare", Scandinavian Journal of Economics, Vol. 119, Nr. 4, 11051128.

Olsson, M. och Skogman Thoursie, P. (2015) “Sickness Insurance and Spousal Labour Supply”, Labour Economics, Vol. 33, 4154.

Olsson, M. (2009) “Employment Protection and Sickness Absence”, Labour Economics, Vol. 2, 208214.

 

Övriga publikationer

Bjuggren, C.-M., Olsson, M. och Skedinger, P. (2018) "Turordningsregler - lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?", Ekonomisk Debatt, Vol. 46, Nr. 3, 516. 

Olsson, M. och Tåg, J. (2017) "Påverkar riskkapitalinvesteringar anställda och samhällsekonomin?", Ekonomisk Debatt, Vol. 45, Nr. 8, 2636.

Olsson, M. och Tåg, J. (2015) "Private Equity: Transformation or Tax Evasion", IFN Newsletter, January 2015.

Olsson, M. (2009) ”Ökar anställningsskyddet sjukfrånvaron?”, Ekonomisk Debatt, Vol. 35, Nr. 2, 3141.

 

Working Papers

Ichino, A., Olsson, M., Petrongolo, B. och Skogman Thoursie, P. (2019) "Economic Incentives, Home Production and Gender Identity Norms"IFN Working Paper, Nr. 1283.

Olsson, M. och Tåg, J. (2018) "What is the Cost of Privatizations for Workers?", IFN Working Paper, Nr. 1201.

 

Pågående arbete

Arbetsmarknadseffekter av privatiseringar (med Joacim Tåg).

Rätten till heltid och fördelning av familjesysslor (med Niklas Blomqvist och Peter Skogman Thoursie).

Martin Olsson

Kontakt

Tel : 08-665 558
martin.olsson@ifn.se

Kort beskrivning

Martin Olsson har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms Universitet våren 2012. Avhandlingens titel är ”Essays on Employment Protection, Private Equity and Spousal Behavior” och behandlar frågor om hur arbetsmarknadsinstitutioner och företagsägandeformer påverkar arbetstagare. För tillfället spenderar han tid både i Sverige och Kina.

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se