IFN-forskare

Matilda Orth

fil.dr

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka mekanismer bestämmer graden av produktdifferentiering, strategiska etableringsbeslut och förändringar i marknadsstruktur i detaljhandeln?
  • Hur kan strukturella modeller användas för att skatta produktivitet i detaljhandeln?
  • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
  • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

Aktuell forskning

Entry Regulations, Welfare and Determinants of Market Structure Florin Maican och Matilda Orth

Pågående forskningsartiklar

R&D Dynamics and Its Impact on Productivity and Export Demand in Swedish Manufacturing ---- med Mark J. Roberts (Pennsylvania State University), Florin Maican (KU Leuven) och Van Anh Vuong (University of Cologne)

Are Workers Paid their Marginal Product? Evidence from linked employer-employee data ---- med Amil Petrin (University of Minnesota) och Florin Maican (KU Leuven)

Entry and Spatial Differentiation in Retail Markets

Entry Regulations, Product Differentiation and Determinants of Market Structure  ---- med Florin Maican (KU Leuven) Artikel Appendix

Productivity Dynamics and Inventories in Retailing ---- med Florin Maican (KU Leuven)

 

Vetenskapliga publikationer

Entry Regulations, Welfare and Determinants of Market Structure, International Economic Review, 59(2), May 2018 (med Florin Maican), Artikel

Productivity Dynamics and the Role of "Big-Box" Entrants in Retailing, Journal of Industrial Economics 65(2), 397-438, 2017 (med Florin Maican), Artikel

A Dynamic Analysis of Entry Regulations and Productivity in Retail Trade, International Journal of Industrial Organization 40, 67-80, May 2015 (med Florin Maican), Artikel Appendix  Utsedd till bästa artikel publicerad i IJIO 2015

Opening Local Retail Food Stores: A Real Options Approach, Journal of Industry, Competition and Trade 10(3), 373-387, 2010 (med SO. Daunfeldt and N. Rudholm)

Who Visits the Museums? A Comparison Between Stated Preferences and Observed Effects of Entrance Fees, Kyklos 62(1), 85-102, 2009 (med E. Lampi) Länk

 

Undervisning

Industrial Organization, MSc program in Economics, Handelshögskolan i Stockholm, våren 2018

Industrial Organization, MSc program in Economics, Handelshögskolan i Stockholm, 2016/2017

Advanced topics in economics: Industrial Organization, MSc program in Economics, Handelshögskolan i Stockholm, 2015/2016

Advanced topics in economics: Industrial Organization, MSc program in Economics, Handelshögskolan i Stockholm, 2014/2015

Microeconomics, Introductory level, BSc program in Retail Management, Handelshögskolan i Stockholm, 2018

 

Övriga publikationer och rapporter

Digitalisering, strukturomvandling och produktivitet i tjänsteföretag, Ekonomisk Debatt (med Florin Maican) 2018:1 PDF

-- Citerad av Sveriges Riksbank

Strategisk mix av dagligvarubutksformat - metoder för att effektivt analysera marknaden. Populärvetenskaplig rapport till Handelsrådet, 2016 (med Florin Maican)

Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln, IFN Nyhetsbrev nr 5 2014 Länk

Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln, Ekonomisk Debatt, 2012:1 (med Florin Maican) PDF

Finns det en Wal-Mart effekt utan Wal-Mart? Populärvetenskaplig rapport till Handelns Utvecklingsråd, 2009 (med Florin Maican) PDF

Vem konkurrerar med vem på flygmarknaden? En studie av flygmarknadens segment. Konsultrapport till Luftfartsstyrelsen, 2008 (med Florin Maican) PDF

Tjugo års utredande av höga matpriser och tillfredsställande kvalitet: Vad har man egentligen kommit fram till? Konsultrapport till Konkurrensverket, 2004

 

Media i urval

Framtiden för våra köpcentrum, Intervju i Sveriges Radio, 2017

Se möjligheterna med big data, Fri Köpenskap, 2016

Etablering av nya butiker, Market, 2016

Om regleringen av nya butiker, Dagens Samhälle, 2016

Coop slopar butiksnamnet Konsum, Ekonomiekot, Sveriges Radio P1, 2015

Stormarknad får vika om vi ställer bilen, Dagens Nyheter, 2014

Efter 33år slår de igen lanthandeln i Hörja, Expressen, 2014

Lokal marknad ett svar på storhandel, Intervju i Sveriges Radio, 2013

Vinna eller försvinna för småbutiker, Fria Företagare, 2011

Porträttet, Fri Köpenskap, 2008

Lidl och Nettos konkurrens undersöks, Fri Köpenskap, 2008

Avgift spelar roll för vem som besöker Museum, Göteborgs Posten, 2008

 

 

Matilda Orth

Kontakt

Tel : 08 665 45 31
Mobil : 0736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Kort beskrivning

Matilda Orth är fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning. Hennes forskningsområden är industriell organisation och tillämpad mikroekonomi. Forskningen berör bland annat marknadsdynamik, produktivitet, strategiska etableringsbeslut, utslagning och konsekvenser av regleringar. Hon arbetar till stor del med tjänstesektorn och framförallt med detaljhandeln. Frågorna som lyfts fram är relevanta för beslutsfattare inom både näringsliv och politik.

 


 

 


 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se