IFN-forskare

Mikael Stenkula

docent

Några av de frågor Mikael Stenkula försöker besvara i sin forskning:

  • Hur har skattesystem förändrats över tiden?
  • Vad kan förklara skattesystemets utveckling?
  • Hur har skattesystemet påverkat företagande och entreprenörskap?

 

Aktuell forskning

Fertile Soil for Intrapreneurship: Impartial Institutions and Human Capital Martin Ljunge och Mikael Stenkula

Publicerade artiklar

Ljunge, M. och Stenkula, M. (2020). ”Fertile Soil for Intrapreneurship: Impartial Institutions and Human Capital.” Journal of Institutional Economics, forthcoming.

Elert, N. och Stenkula, M. (2020). "Intrapreneurship: Productive and Non-Productive." Entrepreneurship Theory and Practice, forthcoming.

Johansson, D., Stenkula, M. och Wykman, N. (2020), "The Taxation of Industrial Foundations in Sweden(1862–2018)." Nordic Tax Journal, forthcoming.

Henrekson, M., Johansson, D. och Stenkula, M. (2020)."The Rise and Decline of Industrial Foundations as Controlling Owners of Swedish Listed Firms: The Role of Tax Incentives." Scandinavian Economic History Review, 68/(2), 170–191. 

Minniti, M., Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Thorburn, K., Wennber, K. och Stenkula, M. (2019). “Boyan Jovanovic: Recipient of the 2019 Global Award for Entrepreneurship Research.Small Business Economics Journal, 53(3), 547–553.

Henrekson, M. och Stenkula M. (2017). ”The Entrepreneurial Rent: The Value of and Compensation for Entrepreneurship”. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, vol. 6:1, 11–25.

Johansson, D., Stenkula, M. och Du Rietz, G. (2015). "Capital Income Taxation of Swedish Households, 1862 to 2010", Scandinavian Economic History Review, vol. 63:2, 154–177.

Stenkula, M. (2014). “Swedish Taxation in a 150-year Perspective”. Nordic Tax Journal, vol. 1:2, 10–42.

Stenkula, M., Johansson, D. och Du Rietz, G. (2014). "Marginal Taxation on Labor Income in Sweden from 1862 to 2010". Scandinavian Economic History Review, vol. 62:2, 163–187.

Bjuggren, C. M., Johansson, D. och Stenkula, M. (2012). “Using Self-employment as Proxy for Entrepreneurship: Some Empirical Caveats”. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol.17:3, 290–303.

Stenkula, M. (2012). “Taxation and Entrepreneurship in a Welfare State”. Small Business Economics, vol 39:1, 77-97.

Henrekson, M., Johansson, D. och Stenkula, M. (2010). “Taxation, Labor Market Policy and High-Impact Entrepreneurship”. Journal of Industry, Competition and Trade, vol 10:3–4, 175–296.

Henrekson, M. and Stenkula, M. (2009), "Why Are There So Few Female Top Executives in Egalitarian Welfare States?". The Independent Review, 14(2), 239– 270.

Stenkula, M. (2007). ”The European Size Distribution of Firms and Employment”. ICFAI Journal of Industrial Economics, vol. IV:2, 46–63.

Stenkula, M. (2004). “The Euro Cash Changeover Process”. Kyklos, vol 57:2, 265–286.

Stenkula, M. (2003). “Carl Menger and the Network Theory of Money”. European Journal of the History of Economic Thought, vol 10:4, 587–606.

 

Böcker och bokkapitel 

Sanders, M., Marx, A. och Stenkula, M. (red.) (2020). The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK. International Studies in Entrepreneurship, Vol. 44. Berlin: Springer.

Sanders, M., Stenkula, M., Dunstan, J., Estrin, S., Herrmann, Andrea M., Páger, B., Szerb, L., och Terragno Bogliaccini, E. (2020). ”A Reform Strategy for the UK.” I Mark Sanders, Axel Marx och Mikael Stenkula (red.), The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK. Berlin: Springer.

Sanders, M., Stenkula, M., Fritsch, M., Herrmann, Andrea M., Latifi, G., Páger, B., Szerb, L., Terragno Bogliaccini, E., och Wyrwich, M. (2020). “A Reform Strategy for Germany.” I Mark Sanders, Axel Marx och Mikael Stenkula (red.), The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK. Berlin: Springer.

Sanders, M., Stenkula, M., Grilli, L., Herrmann, Andrea M., Latifi, G., Páger, B., Szerb, L., och Terragno Bogliaccini, E. (2020). ”A Reform Strategy for Italy.” I Mark Sanders, Axel Marx och Mikael Stenkula (red.), The Entrepreneurial Society – A Reform Strategy for Italy, Germany and the UK. Berlin: Springer.

Stenkula, M. (2018). ”Skatternas vikt som inkomstkällor har växlat.” I Per Dahl (red.), Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd. Förlaget Näringslivshistoria, Stockholm.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2017). ”Tillväxt utan entreprenörskap?” I Andreas Bergh et al. (red.), Nationalekonomins frågor. Studentlitteratur, Lund.

Elert, Niklas, Henrekson, M. och Stenkula, M. (2017). Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship – An Agenda for Europe. Springer International Publishing, Cham.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2015). Entreprenörskap. Vad, hur och Varför. Studentlitteratur, Lund.

Stenkula, M. (2015). “Taxation of Goods and Services in Sweden (1862–2013)”. I Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (red.), Swedish Taxation: Developments Since 1862. Palgrave Macmillan, New York.

Stenkula, M. (2015). “Taxation of Real Estate in Sweden (1862–2013)”. I Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (red)., Swedish Taxation: Developments Since 1862. Palgrave Macmillan, New York.

Du Rietz, G., Johansson, D. och Stenkula, M. (2015). “Swedish Capital Income Taxation (1862–2013)”. I Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (red.), Swedish Taxation: Developments Since 1862. Palgrave Macmillan, New York.

Du Rietz, G., Johansson, D. och Stenkula, M. (2015). “Swedish Labor Income Taxation (1862–2013)”. I Magnus Henrekson och Mikael Stenkula (red.), Swedish Taxation: Developments Since 1862. Palgrave Macmillan, New York.

Stenkula, M. och Zenou, Y. (2012). “Städer, tjänster och tillväxt”. I Henrik Jordahl (red.), Den svenska tjänstesektorn. Studentlitteratur, Stockholm.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2010). ”Entrepreneurship and Public Policy”. I Zoltan J. Acs och David B. Audretsch (red.), Handbook of Entrepreneurship Research. New York: Springer.

Stenkula, M. (2008). Network Effects and Money. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co., Saarbrücken, Tyskland.
(beställ boken här)

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2007). Entreprenörskap. SNS Förlag, Stockholm.

 

Rapporter

Johansson, D., Larsson, H.P., Norrman, E., Sanandaji, T., Stenkula, M. och Malm, A. (2014), "Företagsskattekommittén och entreprenörskapet". Arvid Malm (red.), Näringspolitiskt Forum Rapport #10. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Stenkula, M. och Zenou, Y. (2010). “Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?” Rapport till Tillväxtanalys, IFN Policy Paper nr 43.

Jordahl, H. och Stenkula, M. (2009). ”Skatter och snedvridning av konkurrensen”. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4). Stockholm: Konkurrensverket.

Johansson, D., Du Rietz, G., Stadin, K. och Stenkula, M. (2008). ”Skatterna och tjänstebranschernas utvecklingskraft – en ekonomisk analys.” Almega-rapport.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2008). ”Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner.” Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2007). ”Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner.” Kapitel 4 i Konkurrensen i Sverige 2007 (Konkurrensverkets 6:e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden).

Stenkula, M. (2007). “Entrepreneurship and Business Environment in Sweden.” Rapport tillDen nya välfärden och The European Small Business Association (ESBA).

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2007). ”De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen.” IFN Policy paper nr 13.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2006). ”Entreprenörskap och företagande.” Expertrapport till Kris- och framtidskommissionen, Svenskt Näringsliv, IFN Policy paper nr 5.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2006). ”Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige.” Expertrapport till Kris- och framtidskommissionen, Svenskt Näringsliv, IFN Policy paper nr 4.

 

Publikationer i Ekonomisk Debatt

Andersson, M., Braunerhjelm, P., Delmar, F., Rickne, A., Stenkula, M., Thorburn, K. och Wennberg, K. (2019). ”Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic.” Ekonomisk Debatt, vol, 47:5, s 6–16.

Stenkula, M. (2019). "Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut.Ekonomisk Debatt, vol 47:4, s 6-17.

Elert, N., Henrekson, M. och Stenkula, M. (2017). ”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa." Ekonomisk Debatt, vol 45:5, s 33–44.

Henrekson, M. och Stenkula, M. (2016). ”Ersättningen för entreprenörskap.” Ekonomisk Debatt, vol 44:1, s 33–44.

Stenkula, Mikael (2015), Recension: Stig von Bahr, Gunnar Björner, Katarina Fast Lappalainen och Sven-Olof Lodin (red.): "Sveriges skatter 1945 till 2015 – jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år". Ekonomisk Debatt 43(8), 93–95.

Henrekson, M., Johansson, D. och Stenkula, M. (2012). ”Den svenska företagsstrukturen: Utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisen.Ekonomisk Debatt, vol 40:2, s 27–38.

Stenkula, M. och Zenou, Y. (2011). “Städer och entreprenörskap.” Ekonomisk Debatt, vol 39:1, s 5–19.

Stenkula, M. (2005). ”Nationalekonomi: ideologisk vetenskap eller vetenskaplig ideologi?Ekonomisk Debatt, vol 33:4, s 69–74.

Stenkula, M. (2004). Recension av Samhällsekonomisk Analys, SNS förlag, av Lars Hultkrantz och Jan-Erik Nilsson. Ekonomisk Debatt, vol 32:5, s 60–63.

 

IFN Poddradio 

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula intervjuas om sin bok Entreprenörskap – vad, hur och varför. De definierar entreprenörskap på ett nytt sätt. Att entreprenören inte är vilken företagare som helst utan någon som skapar något nytt som i sin tur skapar tillväxt. De slår fast vad som krävs från makthavarnas sida för att fler ska kunna bli entreprenörer (28 januari 2016)

Externa poddar

Podd producerad av Svenskt Näringsliv som baseras på ett av kapitlen i Näringslivets Skattedelegations antologi Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, legitimitet, välstånd”´
Ladda ner och läs hela kapitlet som PDF: Mikael Stenkula – Skatternas vikt som inkomstkällor har växlat

Lyssna till podden

 

 

 

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel : 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Kort beskrivning

Mikael Stenkula är docent i nationalekonomi. Han doktorerade vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med avhandlingen "Essays on Network Effects and Money". Efter ett år som lektor vid Lunds universitet och undervisning i mikroekonomi har Mikael Stenkula sedan dess ägnat sin tid år forskning på IFN. Mikael undervisar också i Makroekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (Center for Retailing) samt är affilierad forskare vid Södertörns Högskola.

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se