IFN-forskare

Özge Öner

Ph.D.

Forskningsområden: Urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi, service- och turistnäringen, segregation och socialkapital

 

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

 • Vilka faktorer påverkar avståndskänslighet och marknadstillgänglighet för olika typer av detaljhandel?
 • Hur ser den spatiala sammansättningen av detaljhandelsområden ut och vilka samlokaliseringsmönster existerar mellan olika branscher inom sektorn?
 • Vilka är de spatiala faktorer som bestämmer detaljhandelns produktivitet?
 • Hur samvarierar konsumtionsmöjligheter med hur attraktiv en lokalyta är?
 • Vilka är de spatiala faktorerna som bestämmer servicesektorns framgångar och misslyckanden?

Özge Öners forskning handlar om de spatiala bestämmande faktorerna bakom konsumtion och specifikt rådande lokaliseringsmönster inom detaljhandeln. Hon har även jobbat med tillämpade modeller om human- och socialkapital och de geografiska aspekterna som påverkar servicesektorn.
 

Aktuell forskning

Innovation in the Hospitality Industry: Firm or Location? Mikaela Backman, Johan Klaesson och Özge Öner

 

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter:

Larsson, J. P., & Öner, Ö. (2014). Location and co-location in retail: a probabilistic approach using geo-coded data for metropolitan retail markets. The Annals of Regional Science, 52(2), 385-408.

Öner, Ö., & P. Larsson, J. (2014). Which retail services are co-located?.International Journal of Retail & Distribution Management, 42(4), 281-297.

Klaesson, J & Öner, Ö. (2014). Market Reach for Retail Services. The Review of Regional Studies, 44(2), 153-176.

Holgersson, H. E. T., Nordström, L., & Öner, Ö. (2014). Dummy variables vs. category-wise models. Journal of Applied Statistics, 41(2), 233-241.

Baycan, T., & Öner, Ö. (2013). Accessibility to Knowledge and New Firm Formation in Sweden. Studies in Regional Science, 43(1), 89-104.

Mellander, C., Pettersson, L., & Öner, Ö. (2011). Culture city. Journal of Town and City Management, 2(3), 246-262.

Doktorsavhandling:

Öner, Ö. (2014). Retail Location. JIBS Dissertation Series, ISSN 1403-0470,  097.

Övriga publikationer:

Wennström, J. & Öner, Ö. (2015). Den geografiska spridningen av kommunplacerade flyktingar i SverigeEkonomisk Debatt, Invandringens utmaningar och möjligheter – årets temanummer, 4/2015.

Öner, Ö. (2015). Retail City: The Relationship between Place Attractiveness and Accessibility to Shops. IFN Working Paper Series, Working paper No.1055

Öner. Ö. &  Klaesson, J. (2014). The Economic Geography of Leisure and Hospitality DestinationsBesöksnäringens forskning och utveclingsfonden, Working paper No. 1

Öner, Ö. (2014). Retail Productivity: Investigating the Influence of Market Size and Regional HierarchyIFN Working Paper Series. Working paper No.1047

Adler, P & Öner, Ö. (2013). Occupational Class and the Marriage Premium: Exploring Treatment Mechanisms. UCLA: The Institute for Research on Labor and Employment. (https://escholarship.org/uc/item/184333nw)

Viroj Jienwatcharamongkhol and Özge Öner (2012), Optimum City Size and the Networks of Individuals, European Regional Science Association. 

Klaesson, J., Mellander, C. & Öner, Ö. (2012). In Search of Services in the market place – A Probability of presence approach for retail services in the market placeInnovative Marketing, Volume 8, Issue 3. P-47-60.

Öner, Ö. (2010). Experience in Shopping Centers: An Accessibility Analysis of Swedish Shopping Centers. Jönköping International Business School, JIBS, Master Thesis in Economics.

Özge Öner

Kontakt

Tel: 08 665 4519
ozge.oner@ifn.se

Kort beskrivning

Özge Öner disputerade i nationalekonomi i maj 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), där hon är affilierad forskare på Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (CenSE). Özge har sedan tidigare en masterexamen i nationalekonomi från JIBS med inriktning mot kreativa branscher och upplevelseindustrin.

IFN in the news

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se