IFN-forskare

Özge Öner

Ph.D.

 

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.
  • Hur ser den spatiala sammansättningen av detaljhandels- och servicemarknader ut?
  • Vilka samlokaliseringsmönster av ekonomisk verksamhet finns det inom städer?
  • Urbana bekvämligheter, platsers attraktionskraft och inkomstsortering inom städer.
  • Den minskade befolkningstillväxten och utbudet av service på landsbygden.

 

Özge Öners forskning handlar dels om frågor relaterade till spatiala faktorer bakom konsumtion, framför allt lokaliseringsmönster inom detaljhandeln, men även om arbetsmarknadskonsekvenser av bostadssegregering och etniska enklaver samt migration och rörlighet bland immigranter och inrikes födda på lokala arbetsmarknader. Özge har dessutom arbetat med tillämpade modeller av humankapital, socialkapital och turistsektorns geografi.

 

Aktuell forskning

Ethnic Enclaves and Immigrant Self-employment:​ A Neighborhood Analysis of Enclave Size and Quality Martin Andersson, Johan P Larsson and Özge Öner

 

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter:

Larsson, J. P., & Öner, Ö. (2014). Location and co-location in retail: a probabilistic approach using geo-coded data for metropolitan retail markets. The Annals of Regional Science, 52(2), 385-408.

Öner, Ö., & P. Larsson, J. (2014). Which retail services are co-located?.International Journal of Retail & Distribution Management, 42(4), 281-297.

Klaesson, J & Öner, Ö. (2014). Market Reach for Retail Services. The Review of Regional Studies, 44(2), 153-176.

Holgersson, H. E. T., Nordström, L., & Öner, Ö. (2014). Dummy variables vs. category-wise models. Journal of Applied Statistics, 41(2), 233-241.

Baycan, T., & Öner, Ö. (2013). Accessibility to Knowledge and New Firm Formation in Sweden. Studies in Regional Science, 43(1), 89-104.

Mellander, C., Pettersson, L., & Öner, Ö. (2011). Culture city. Journal of Town and City Management, 2(3), 246-262.

Doktorsavhandling:

Öner, Ö. (2014). Retail Location. JIBS Dissertation Series, ISSN 1403-0470,  097.

Övriga publikationer:

Wennström, J. & Öner, Ö. (2015). Den geografiska spridningen av kommunplacerade flyktingar i SverigeEkonomisk Debatt, Invandringens utmaningar och möjligheter – årets temanummer, 4/2015.

Öner, Ö. (2015). Retail City: The Relationship between Place Attractiveness and Accessibility to Shops. IFN Working Paper Series, Working paper No.1055

Öner. Ö. &  Klaesson, J. (2014). The Economic Geography of Leisure and Hospitality DestinationsBesöksnäringens forskning och utveclingsfonden, Working paper No. 1

Öner, Ö. (2014). Retail Productivity: Investigating the Influence of Market Size and Regional HierarchyIFN Working Paper Series. Working paper No.1047

Adler, P & Öner, Ö. (2013). Occupational Class and the Marriage Premium: Exploring Treatment Mechanisms. UCLA: The Institute for Research on Labor and Employment. (https://escholarship.org/uc/item/184333nw)

Viroj Jienwatcharamongkhol and Özge Öner (2012), Optimum City Size and the Networks of Individuals, European Regional Science Association. 

Klaesson, J., Mellander, C. & Öner, Ö. (2012). In Search of Services in the market place – A Probability of presence approach for retail services in the market placeInnovative Marketing, Volume 8, Issue 3. P-47-60.

Öner, Ö. (2010). Experience in Shopping Centers: An Accessibility Analysis of Swedish Shopping Centers. Jönköping International Business School, JIBS, Master Thesis in Economics.

Özge Öner

Kontakt

Tel : 08 665 4519
oo263@cam.ac.uk

Kort beskrivning

Özge tog sin masterexamen i nationalekonomi 2010 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), med inriktning mot upplevelseindustrin. Hon disputerade i nationalekonomi 2014 vid JIBS, där hon nu är biträdande professor på Institutionen för nationalekonomi. Hon är även affilierad forskare vid Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CenSE), Jönköping.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se