IFN-forskare

Per Hjertstrand

docent

Några av de frågor Per Hjertstrand försöker besvara i sin forskning:

  • Är det möjligt att testa om företag vinstmaximerar och kostnadsminimerar? I så fall, hur testar man dessa hypoteser?
  • Om det kan testas, visar data att företag effektivt vinstmaximerar och kostnadsminimerar?
  • Hur testar man om individer/hushåll maximerar nyttan från konsumtion av varor och tjänster?
  • Visar data att individer/hushåll effektivt maximerar nyttan?
  • Vilken sorts och hur mycket information om individers, hushållens och företagens preferenser finns det i konsumtions- och produktionsdata?

Aktuell forskning

Index Numbers and Revealed Preference Rankings Per Hjertstrand, James Swofford och Gerald Whitney

Per Hjertstrand forskar inom ekonometri, med fokus på produktions- och konsumtionsanalys. För närvarande arbetar han i projekt som bland annat syftar till att utveckla statistiska procedurer för att testa om grundläggande produktions- och konsumentmodeller kan förklara observerad data.

 

Publikationer

Revealed preference tests of indirect and homothetic weak separability of nancial assets, consumption and leisure (with James Swofford), forthcoming in Journal of Financial Stability, 2019

Index numbers and revealed preference rankings (with James Swofford and Gerald Whitney), forthcoming in Macroeconomic Dynamics, 2019

Samuelson's approach to revealed preference theory: Some recent advances (with Thomas Demuynck). Forthcoming chapter in Paul Samuelson: Master of modern economics, R.G. Anderson, W.A. Barnett and R.A. Cord (Eds.), 2019, Palgrave Macmillan

Homothetic effciency: Theory and applications (with Jan Heufer), Journal of Business & Economic Statistics 37:2, 235-247, 2019

Homothetic preferences revealed (with Jan Heufer), Journal of Economic Behavior & Organization 157, 602-614, 2019

Why entrepreneurs choose risky R&D projects - but still not risky enough (with Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson and Helder Vasconcelos), Economic Journal 127, F164-F199, 2017
 * Featured in a Vox column (https://voxeu.org/article/fostering-breakthrough-entrepreneurship)

Mixed integer programming revealed preference tests of utility maximization and weak separability of consumption, leisure and money (with James Swofford and Gerald Whitney), Journal of Money, Credit and Banking 48, 1547-1561, 2016.

Revealed preference tests for weak separability: an integer programming approach (with Laurens Cherchye, Thomas Demuynck and Bram De Rock), Journal of Econometrics 186, 129-141, 2015.

Consistent subsets: computationally feasible methods to compute the Houtman-Maks-Index (with Jan Heufer), Economics Letters 128, 87-89, 2015.

Are the choices of people stochastically rational? A stochastic test of the number of revealed preference violations (with James Swofford), Empirical Economics 46, 1495-1519, 2014.

Indirect estimation of semiparametric binary choice models (with Joakim Westerlund), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 76, 298-314, 2014.

Revealed preference tests for consistency with weakly separable indirect utility (with James Swofford). Theory and Decision 72, 245-256, 2012.

Relative sources of european regional productivity convergence: A bootstrap frontier approach (with Kerstin Enflo). Regional Studies 43:5, 643-659, 2009.

A Monte Carlo study of the necessary and sufficient conditions for weak separability. Advances in Econometrics 24, 151-182, 2009.

Food demand in Sweden: A nonparametric approach. Published in Functional Structure Inference, W. A. Barnett and A. Serletis (Eds.), 157-182, Chapter 9, 2007, Elsevier.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel : 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Kort beskrivning

Per Hjertstrand disputerade i nationalekonomi 2008 vid Lunds universitet. Mellan 2008 och 2012 undervisade och forskade han på Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och var under denna period även återkommande gästforskare och lärare på Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors.


 

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se