IFN-forskare

Per Hjertstrand

docent

Några av de frågor Per Hjertstrand försöker besvara i sin forskning:

  • Är det möjligt att testa om företag vinstmaximerar och kostnadsminimerar? I så fall, hur testar man dessa hypoteser?
  • Om det kan testas, visar data att företag effektivt vinstmaximerar och kostnadsminimerar?
  • Hur testar man om individer/hushåll maximerar nyttan från konsumtion av varor och tjänster?
  • Visar data att individer/hushåll effektivt maximerar nyttan?
  • Vilken sorts och hur mycket information om individers, hushållens och företagens preferenser finns det i konsumtions- och produktionsdata?

Aktuell forskning

Revealed Preference Tests of Indirect and Homothetic Weak Separability of Financial Assets, Consumption and Leisure Per Hjertstrand och James Swofford

Per Hjertstrand forskar inom ekonometri, med fokus på produktions- och konsumtionsanalys. För närvarande arbetar han i projekt som bland annat syftar till att utveckla statistiska procedurer för att testa om grundläggande produktions- och konsumentmodeller kan förklara observerad data.

 

Publikationer

Homothetic efficiency: Theory and applications (with Jan Heufer), forthcoming in Journal of Business & Economic Statistics, 2017.

Why entrepreneurs choose risky R&D - but still not risky enough (with Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson and Helder Vasconcelos), forthcoming in Economic Journal, 2017.

Mixed integer programming revealed preference tests of utility maximization and weak separability of consumption, leisure and money (with James Swofford and Gerald Whitney), Journal of Money, Credit and Banking 48, 1547-1561, 2016.

Revealed preference tests for weak separability: an integer programming approach (with Laurens Cherchye, Thomas Demuynck and Bram De Rock), Journal of Econometrics 186, 129-141, 2015.

Consistent subsets: computationally feasible methods to compute the Houtman-Maks-Index (with Jan Heufer), Economics Letters 128, 87-89, 2015.

Are the choices of people stochastically rational? A stochastic test of the number of revealed preference violations (with James Swofford), Empirical Economics 46, 1495-1519, 2014.

Indirect estimation of semiparametric binary choice models (with Joakim Westerlund), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 76, 298-314, 2014.

Revealed preference tests for consistency with weakly separable indirect utility (with James Swofford). Theory and Decision 72, 245-256, 2012.

Relative sources of european regional productivity convergence: A bootstrap frontier approach (with Kerstin Enflo). Regional Studies 43:5, 643-659, 2009.

A Monte Carlo study of the necessary and sufficient conditions for weak separability. Advances in Econometrics 24, 151-182, 2009.

Food demand in Sweden: A nonparametric approach. Published in Functional Structure Inference, W. A. Barnett and A. Serletis (Eds.), 157-182, Chapter 9, 2007, Elsevier.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel : 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Kort beskrivning

Per Hjertstrand disputerade i nationalekonomi 2008 vid Lunds universitet. Mellan 2008 och 2012 undervisade och forskade han på Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet och var under denna period även återkommande gästforskare och lärare på Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors.


 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se