IFN-forskare

Per Skedinger

adjungerad professor, docent

Ämnesområden:

Några av de frågor Per Skedinger försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättningen och lönedynamiken, särskilt bland marginalgrupper som ungdomar och flyktinginvandrare, av minimilöner?
  • Hur påverkas sysselsättning, rörlighet och lönebildning av enskilda komponenter i anställningsskyddet, som uppsägningstider och turordningsregler?
  • Vad förklarar psykisk ohälsa bland ungdomar?

 

Aktuell forskning

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Per Skedinger

Övriga publikationer (sedan 2006 och i urval)

Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data,. Labour Economics, 51, 48–62, 2018. (Med Petri Böckerman och Roope Uusitalo.)

Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 55, 662–704, 2016. (Med Fredrik Heyman). 

Employment Effects of Union-Bargained Minimum Wages: Evidence from Sweden's Retail SectorInternational Journal of Manpower, 36, 694-710, 2015.

Effects of Payroll Tax Cuts for Young Workers, Nordic Economic Policy Review, 5(1), 125-169, 2014.

Minimilöner i tjänstesektorn, i Jordahl, H (red), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur, Lund, 2012.

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?, i Bakardjieva Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning?, Santérus Förlag, 2012.

Consequences of Employment Protection Legislation, Nordic Economic Policy Review, 2(1), 45–83, 2011.

Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification, i Vaughan-Whitehead, D (red), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, 2010.

Misreporting in Register Data on Disability Status: Evidence from the Swedish Public Employment Service, Empirical Economics, 37, 411–434, 2009. (Med Per Johansson.)

Effekter av anställningsskydd – vad säger forskningen?, SNS Förlag, Stockholm, 2008.

Cream Skimming in Employment Programmes for the Disabled? Evidence from Sweden, International Journal of Manpower, 28, 694–714, 2007. (Med Barbro Widerstedt.)

Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees. Journal of Public Economics , 90, 775–798, 2006. (Med Martin Lundin.)

Minimum Wages and Employment in Swedish Hotels and Restaurants. Labour Economics, 13, 259–290, 2006.
 

Bok om anställningsskydd

Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen? Per Skedinger. Stockholm: SNS Förlag. 2008.

Ladda ner boken

 

IFN Poddradio

Per Skedinger intervjuas om hur minimilöner påverkar bland annat utanförskap för ungdomar. Han är arbetsmarknadsforskare och har nyligen publicerat en uppsats med titeln ”Högre minimilöner ökar arbetslösheten bland flyktingar”. (5 maj 2014)

 

Pågående forskning

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Syftet med detta projekt att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden och särskilt för lågutbildad arbetskraft. Ett syfte med projektet är att undersöka hur minimilöner påverkar arbetslöshet bland flyktingar i Sverige. Ett annat syfte är att undersöka arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildad arbetskraft bland inrikes och utrikes födda. Slutligen studeras sambanden mellan företagens finansiella situation och deras efterfrågan på arbetskraft när minimilönerna förändras.

Anställningsskyddets påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har i Sverige och i andra länder. Reformen av LAS år 2001, då företag med upp till tio anställda fick möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, möjliggör en undersökning av hur de ändrade reglerna påverkade sysselsättningsmöjligheterna för arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En ytterligare möjlighet är att studera vilken betydelse skillnader i anställningsskyddets styrka mellan olika länder och över tiden har för sysselsättning och investeringar hos svenska multinationella företag verksamma utomlands. Slutligen studeras arbetsmarknadsutsikterna för visstidsanställda med olika typer av kontrakt, en grupp där ungdomar och utrikes födda är starkt överrepresenterade.   

Per Skedinger

Kontakt

Tel : 08 665 4553
per.skedinger@ifn.se

Kort beskrivning

Per Skedinger är disputerad i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och adjungerad professor vid Linnéuniversitet,  Ekonomihögskolan, i Växjö. Han var ledamot i det numera nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet och har tidigare varit verksam vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF). Han har varit redaktör för Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt och varit medlem i ILO:s och EU-kommissionens gemensamma expertgrupp för minimilöner i EU.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se