IFN-forskare

Per Skedinger

adjungerad professor, docent

Ämnesområden:

Några av de frågor Per Skedinger försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättningen och lönedynamiken, särskilt bland marginalgrupper som ungdomar och flyktinginvandrare, av minimilöner?
  • Hur påverkas sysselsättning, rörlighet och lönebildning av enskilda komponenter i anställningsskyddet, som uppsägningstider och turordningsregler?
  • Vad förklarar psykisk ohälsa bland ungdomar?

 

Aktuell forskning

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Övriga publikationer (sedan 2010 och i urval)

Employment Protection and FDI Revisited: New Evidence from Micro Data. Under utgivning i World Economy, 2020. (Med Pehr-Johan Norbäck och Jing-Lin Duanmu.) 

Reglering av minimilöner på EU-nivå - rätt väg att gå? Europapolitisk analys, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps),Stockholm, 2020.

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Dialogos Förlag, Stockholm, 2019. (Med Lars Calmfors, Simon Ek och Ann-Sofie Kolm.)

Wage Policies and the Integration of Immigrants, i Calmfors, L. och Sanchez Gassen, N. (red.), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2019. (Med Simon Ek.)

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? Dialogos Förlag, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)  

Non-standard Employment in Sweden. De Economist, 166, 433-454, 2018.

Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data,. Labour Economics, 51, 48–62, 2018. (Med Petri Böckerman och Roope Uusitalo.)

Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 55, 662–704, 2016. (Med Fredrik Heyman). 

Employment Effects of Union-Bargained Minimum Wages: Evidence from Sweden's Retail SectorInternational Journal of Manpower, 36, 694-710, 2015.

Effects of Payroll Tax Cuts for Young Workers, Nordic Economic Policy Review, 5(1), 125-169, 2014.

Minimilöner i tjänstesektorn, i Jordahl, H (red), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur, Lund, 2012.

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?, i Bakardjieva Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning?, Santérus Förlag, 2012.

Consequences of Employment Protection Legislation, Nordic Economic Policy Review, 2(1), 45–83, 2011.

Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, 2010.

Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification, i Vaughan-Whitehead, D (red), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, MA, 2010.

 

Bok om anställningsskydd

Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen? Per Skedinger. Stockholm: SNS Förlag. 2008.

Ladda ner boken

 

IFN Poddradio

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen. (17 juni 2020)

Lars Calmfors och Per Skedinger intervjuas om boken "Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?" (Dialogos). De tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden och diskuterar bland annat utbildningens och arbetsmarknadsprogrammens betydelse för att fler ska komma i arbete. (10 december 2018)

Per Skedinger intervjuas om hur minimilöner påverkar bland annat utanförskap för ungdomar. (5 maj 2014)

 

Pågående forskning

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Syftet med detta projekt att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden och särskilt för lågutbildad arbetskraft. Ett syfte med projektet är att undersöka hur minimilöner påverkar arbetslöshet bland flyktingar i Sverige. Ett annat syfte är att undersöka arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildad arbetskraft bland inrikes och utrikes födda. Slutligen studeras sambanden mellan företagens finansiella situation och deras efterfrågan på arbetskraft när minimilönerna förändras.

Anställningsskyddets påverkan på arbetsmarknadens funktionssätt

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har i Sverige och i andra länder. Reformen av LAS år 2001, då företag med upp till tio anställda fick möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, möjliggör en undersökning av hur de ändrade reglerna påverkade sysselsättningsmöjligheterna för arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En ytterligare möjlighet är att studera vilken betydelse skillnader i anställningsskyddets styrka mellan olika länder och över tiden har för sysselsättning och investeringar hos svenska multinationella företag verksamma utomlands. Slutligen studeras arbetsmarknadsutsikterna för visstidsanställda med olika typer av kontrakt, en grupp där ungdomar och utrikes födda är starkt överrepresenterade.   

Per Skedinger

Kontakt

Tel : 08 665 4553
Mobil : 070 486 03 89
per.skedinger@ifn.se

Kort beskrivning

Per Skedinger är disputerad i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och adjungerad professor vid Linnéuniversitet,  Ekonomihögskolan, i Växjö. Han var ledamot i det numera nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet och har tidigare varit verksam vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF). Han har varit redaktör för Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt och varit medlem i ILO:s och EU-kommissionens gemensamma expertgrupp för minimilöner i EU. Under 2019-2020 var han expert i utredningen En moderniserad arbetsrätt.

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se