Per Skedinger

Artiklar på engelska

Employment Protection and FDI Revisited: New Evidence from Micro Data. Under utgivning i World Economy, 2020. (Med Pehr-Johan Norbäck och Jing-Lin Duanmu.) 

Wage Policies and the Integration of Immigrants, i Calmfors, L. och Sanchez Gassen, N. (red.), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2019. (Med Simon Ek.)

Non-standard Employment in Sweden. De Economist, 166, 433-454, 2018.

Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data,. Labour Economics, 51, 48–62, 2018. (Med Petri Böckerman och Roope Uusitalo.)

Employer Attitudes towards Refugee Immigrants: Findings from a Swedish Survey, International Labour Review, 155, 315–337, 2016 (Med Per Lundborg). 

Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 55, 662–704, 2016. (Med Fredrik Heyman). 

Employment Effects of Union-Bargained Minimum Wages: Evidence from Sweden's Retail SectorInternational Journal of Manpower, 36, 694-710, 2015.

Effects of Payroll Tax Cuts for Young Workers, Nordic Economic Policy Review, no 1, 125-169, 2014.

Employment Consequences of Employment Protection Legislation, Nordic Economic Policy Review, no 1, 45-83, 2011.

Sweden: A Minimum Wage Model in Need of Modification, i Vaughan-Whitehead, Daniel (red.), The Minimum Wage Revisited in the Enlarged EU, Edward Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, US, and International Labour Office, Geneva, 2010.

Misreporting in Register Data on Disability Status: Evidence from the Swedish Public Employment Service, Empirical Economics, 37, 411-434, 2009. (Med Per Johansson.)

Cream Skimming in Employment Programmes for the Disabled? Evidence from SwedenInternational Journal of Manpower, 28, 694-714, 2007. (Med Barbro Widerstedt.)

Decentralisation of Active Labour Market Policy: The Case of Swedish Local Employment Service Committees, Journal of Public Economics , 90, 775–798, 2006. (Med Martin Lundin.)

Minimum Wages and Employment in Swedish Hotels and Restaurants, Labour Economics, 13, 259–290, 2006.

In Sweden, Anti-Globalizationists Dominate Public Discourse, Econ Profs Do Little. Econ Journal Watch, 1(1) 175-184, 2004. (Med Dan Johansson.)

Transaction Taxes in a Search Model of the Housing Market. Journal of Urban Economics, 45, 385-399, 1999. (Med Per Lundborg.)

Corporate Job Ladders in Europe: Wage Premia for University vs. High School Level Jobs. Swedish Economic Policy Review, 6, 449-487,1999. (Med Erik Mellander.)

Capital Gains Taxation and Residential Mobility in Sweden. Journal of Public Economics, 67, 399-419, 1998. (Med Per Lundborg.)

Comment on Lisa Lynch: Wage Inequality and Long-term Unemployment: Is Education and Training the Answer? Swedish Economic Policy Review, 5, 189-192, 1998.

The Political Economy of Labour Market Reform. Swedish Economic Policy Review, 5, 195-204, 1998. (Med Lars Calmfors.)

Does Active Labour-Market Policy Increase Employment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden. Oxford Review of Economic Policy, 11, 91-109, 1995. (Med Lars Calmfors.)

Employment Policies and Displacement in the Youth Labour Market. Swedish Economic Policy Review, 2, 135-171, 1995.

Sweden´s Active Labour Market Policy: A Remedy for Unemployment? European Vocational Training Journal, 1, 25-29, 1994.

Employment Determination in the Swedish Wood Industry: A Test of the Labor Demand Model. Finnish Economic Papers, 5, 27-37, 1992.

Wage Bargaining and Wage Drift: Evidence from the Swedish Wood Industry i L. Calmfors (red.), Wage Formation and Macroeconomic Policy in the Nordic Countries. SNS and Oxford University Press, 1990. (Med Bertil Holmlund.)

Comment on Holden, i L. Calmfors (red.), Wage Formation and Macroeconomic Policy in the Nordic Countries. SNS och Oxford University Press, 1990.   

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se