Per Skedinger

Artiklar på svenska

Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd, i Eklund, R. (red.). LAS 40 år. Jure Förlag, Stockholm, 2018.

Turordningsregler – lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?, Ekonomisk Debatt, 46(3), 5–16, 2018. (Med Carl Magnus Bjuggren och Martin Olsson.)

Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget, Ekonomisk Debatt, 45(7), 30–40, 2017. (Med Mats Hammarstedt,)

Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014, Konjunkturinstitutet, 2014.

Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perpektivEkonomiska Samfundets Tidskrift, 66(2), 149-158, 2013.

Minimilöner i tjänstesektorn, i Jordahl, H (red), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur, Lund, 2012.

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?, under utgivning i Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012, Santérus Förlag, 2012.

Tudelad trygghet, i Pettersson, L–O och Teodorescu, A (red), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består, Ekerlids Förlag, Stockholm, 2012. Förlagets webbplats.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?, Studie 2011:4, FORES, Stockholm, 2011. (Med Magnus Carlsson.)

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?, Studier i Finanspolitik 2010/7, Finanspolitiska rådet, Stockholm, 2010.

En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv, Rapport 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2008.

Effekter av anställningsskydd - en översikt, Ekonomisk Debatt, 36(7), 5-18, 2008.

Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(2), 41-56, 2007.

Svenska minimilöner i den globaliserade ekonominEkonomisk Debatt, 34(4), 63-77, 2006.

Målkonflikter vid rekrytering av arbetshandikappade till Samhall. Svensk Rehabilitering, (4), 22-23, 2003. (Med Barbro Widerstedt.)

Syns professorerna i globaliseringsdebatten? Ekonomisk Debatt, 30, 605-609, 2002. (Med Dan Johansson.)

Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 131-143, 2002. (Med Pär Andersson and Stefan Fölster.)

Decentraliserad arbetsmarknadspolitik – effekter av ett utökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7, 5-21, 2001. (Med Martin Lundin.)

Sjöstrands modell är felspecificerad. Ekonomisk Debatt, 24, 222-224, 1996.

Sjöstrand vilseleder om forskningsresultat som tyder på stor undanträngning. Ekonomisk Debatt, 24, 52-59, 1996.

Arbetsmarknadspolitik – ingen garanti för låg arbetslöshet, i Kompetens, kompensation och konkurrens, Industriens Utredningsinstitut, Stockholm, 1994.

En ekonometrisk studie av arbetstidsproduktiviteten, i SOU 1994:58, 6 juni Nationaldagen, Justitiedepartementet, Stockholm, 1994.

Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna?, i Tretton aspekter på regional utveckling, NUTEK, Stockholm, 1993.

Decentraliserad lönebildning som regionalpolitik, i Jan Herin (red.), Lönebildning i förändring. SAF, Stockholm, 1992.

Bör affärstiderna regleras? Ekonomisk Debatt, 20, 627-636, 1992. (Med Mikael Ingemarsson.)

Varför består de regionala skillnaderna i arbetslöshet? Ekonomisk Debatt, 19, 573-584. Omtryckt i Villy Bergström (red.), Varför överge den svenska modellen? 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik. Tidens Förlag, Stockholm, 1993.

 

IFN in the news

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se