Per Skedinger

Artiklar på svenska

Reglering av minimilöner på EU-nivå - rätt väg att gå? Europapolitisk analys, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Stockholm, 2020.

Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd, i Eklund, R. (red.). LAS 40 år. Jure Förlag, Stockholm, 2018.

Turordningsregler – lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?, Ekonomisk Debatt, 46(3), 5–16, 2018. (Med Carl Magnus Bjuggren och Martin Olsson.)

Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget, Ekonomisk Debatt, 45(7), 30–40, 2017. (Med Mats Hammarstedt,)

Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014, Konjunkturinstitutet, 2014.

Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perpektivEkonomiska Samfundets Tidskrift, 66(2), 149-158, 2013.

Minimilöner i tjänstesektorn, i Jordahl, H (red), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur, Lund, 2012.

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?, under utgivning i Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012, Santérus Förlag, 2012.

Tudelad trygghet, i Pettersson, L–O och Teodorescu, A (red), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består, Ekerlids Förlag, Stockholm, 2012. Förlagets webbplats.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?, Studie 2011:4, FORES, Stockholm, 2011. (Med Magnus Carlsson.)

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?, Studier i Finanspolitik 2010/7, Finanspolitiska rådet, Stockholm, 2010.

En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv, Rapport 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2008.

Effekter av anställningsskydd - en översikt, Ekonomisk Debatt, 36(7), 5-18, 2008.

Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(2), 41-56, 2007.

Svenska minimilöner i den globaliserade ekonominEkonomisk Debatt, 34(4), 63-77, 2006.

Målkonflikter vid rekrytering av arbetshandikappade till Samhall. Svensk Rehabilitering, (4), 22-23, 2003. (Med Barbro Widerstedt.)

Syns professorerna i globaliseringsdebatten? Ekonomisk Debatt, 30, 605-609, 2002. (Med Dan Johansson.)

Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 131-143, 2002. (Med Pär Andersson and Stefan Fölster.)

Decentraliserad arbetsmarknadspolitik – effekter av ett utökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7, 5-21, 2001. (Med Martin Lundin.)

Sjöstrands modell är felspecificerad. Ekonomisk Debatt, 24, 222-224, 1996.

Sjöstrand vilseleder om forskningsresultat som tyder på stor undanträngning. Ekonomisk Debatt, 24, 52-59, 1996.

Arbetsmarknadspolitik – ingen garanti för låg arbetslöshet, i Kompetens, kompensation och konkurrens, Industriens Utredningsinstitut, Stockholm, 1994.

En ekonometrisk studie av arbetstidsproduktiviteten, i SOU 1994:58, 6 juni Nationaldagen, Justitiedepartementet, Stockholm, 1994.

Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna?, i Tretton aspekter på regional utveckling, NUTEK, Stockholm, 1993.

Decentraliserad lönebildning som regionalpolitik, i Jan Herin (red.), Lönebildning i förändring. SAF, Stockholm, 1992.

Bör affärstiderna regleras? Ekonomisk Debatt, 20, 627-636, 1992. (Med Mikael Ingemarsson.)

Varför består de regionala skillnaderna i arbetslöshet? Ekonomisk Debatt, 19, 573-584. Omtryckt i Villy Bergström (red.), Varför överge den svenska modellen? 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik. Tidens Förlag, Stockholm, 1993.

 

IFN-podden

Made in Sweden eller en ny vår för globaliseringen? Hur påverkas världsekonomin ett år in i pandemin? Vad har coronakrisen inneburit för handeln, globaliseringen och protektionismen? Blir det fler Made in Sweden-etiketter framöver eller går globaliseringen en ny vår till mötes? Hör Fredrik Sjöholm, professor i internationell ekonomi och vd för IFN i ett nytt avsnitt av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se