Per Skedinger

Böcker

Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Edward Elgar, Cheltenham, UK, och Northampton, US, 2010.

Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen? SNS Förlag, Stockholm, 2008.

Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter. Ds 1998:16, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 1998. (Med Sten Nyberg.)

Essays on Wage Formation, Employment, and Unemployment. Acta Universitatis Up- saliensis. Studia Oeconomica Upsaliensa 22. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1992.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se