Per Skedinger

Böcker

Enkla jobb och kunskaper i svenska - nycklar till integration? SNS Förlag, Stockholm, 2020. (Med Simon Ek och Mats Hammarstedt,)

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Dialogos Förlag, Stockholm, 2019. (Med Lars Calmfors, Simon Ek och Ann-Sofie Kolm.) 

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? Dialogos Förlag, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.) 

Olika vägar till jobb, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.

Hur fungerar kollektivavtalen?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Tudelningarna på arbetsmarknaden, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2017. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Dags för större lönespridning?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2016. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Inför avtalsrörelsen 2016. Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2015. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Edward Elgar, Cheltenham, UK, och Northampton, US, 2010.

Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen? SNS Förlag, Stockholm, 2008.

Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter. Ds 1998:16, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 1998. (Med Sten Nyberg.)

Essays on Wage Formation, Employment, and Unemployment. Acta Universitatis Up- saliensis. Studia Oeconomica Upsaliensa 22. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1992.

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se