Per Skedinger

Böcker

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Dialogos Förlag, Stockholm, 2019. (Med Lars Calmfors, Simon Ek och Ann-Sofie Kolm.) 

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? Dialogos Förlag, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.) 

Olika vägar till jobb, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.

Hur fungerar kollektivavtalen?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2018. (Med Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Tudelningarna på arbetsmarknaden, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2017. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Dags för större lönespridning?, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2016. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Inför avtalsrörelsen 2016. Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm, 2015. (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Edward Elgar, Cheltenham, UK, och Northampton, US, 2010.

Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen? SNS Förlag, Stockholm, 2008.

Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter. Ds 1998:16, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Finansdepartementet, 1998. (Med Sten Nyberg.)

Essays on Wage Formation, Employment, and Unemployment. Acta Universitatis Up- saliensis. Studia Oeconomica Upsaliensa 22. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1992.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se