Per Skedinger

Ledare och tidningsartiklar

Arbetsmarknadsekonomiska rådets analys av minimilönernas sysselsättningseffekter är välgrundad, Ekonomistas, 28 maj 2018. (Med Lars Calmfors, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Arbetsmarknadens parter bör göra experiment med minimilöner, Dagens Arena, 27 november 2017. (Med Mats Hammarstedt.)

Gör experiment med minimilöner, Svenska Dagbladet, 22 november 2016. (Med Mats Hammarstedt.)

Zettergrens analys är undermålig, Dagens Nyheter, 26 april 2016, (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten, Dagens Nyheter, 21 april 2016, (Med Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm och Tuomas Pekkarinen.)

Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar, Svenska Dagbladet, 4 mars 2010.

Facket vilseleder om LAS, Svenska Dagbladet, 26 februari 2010.

LAS har skapat ett klassamhälle på arbetsmarknaden, Newsmill, 23 februari 2009.

Sänkta minimilöner ger invandrare jobb, Expressen, 1 januari 2009.

Anställningsskydd håller en miljon i utanförskap, Dagens Industri, 6 mars 2008. (Med Magnus Henrekson.)

Invandrares integration på arbetsmarknaden, ledare, Ekonomisk Debatt, 35(3), 3-6, 2007. (Med Ola Olsson.)

Tjänstedirektivet och protektionismen, ledare, Ekonomisk Debatt, 35(1), 3-4, 2007. (Med Ola Olsson.)

Globaliseringen och arbetsmarknaden, ledare, Ekonomisk Debatt, 34(4), 3-6, 2006. (Med Jonas Vlachos.)

Om invandrare, statistik och brottslighet, ledare, Ekonomisk Debatt, 34(1), 3-4, 2006. (Med Jonas Vlachos.)

Högre minimilöner kan slå ut de nya jobben, Dagens Industri, 16 november 2006.

Självcensur hos AMS, Dagens Nyheter, 17 november 1995. (Med Stefan Fölster.)

Regionalpolitik, arbetslöshet och lönebildning, Liberal Debatt, 46, 46-47, 1993.

Stor risk för en “arbetslöshetskultur”. Svenska Dagbladet, 22 April 1992.
 

 

IFN-podden

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se