Per Skedinger

Opublicerade arbeten

Does Job Security Hamper Employment Prospects?, IFN WP No 1255, 2018. (Med Carl Magnus Bjuggren.) 

Minimum Wages and the Integration of Refugee Immigrants, IFN WP No 1017, 2014 (Med Per Lundborg.) 

Hur höga är minimilönerna?, IFAU Rapport 2005:18, 2005. IFAU, Uppsala.
 

IFN-podden

Personliga kontakter är centrala för ungas steg ut i i arbetslivet. Men vad händer när tillgången på sommarjobb och extrajobb under skoltiden minskar som en följd av coronakrisen? Vad kan företagen göra och vad bör samhället göra? Dagmar Müller berättar mer om sin forskning om kontakternas betydelse för unga.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se