Per Skedinger

Opublicerade arbeten

Does Job Security Hamper Employment Prospects?, IFN WP No 1255, 2018. (Med Carl Magnus Bjuggren.) 

Minimum Wages and the Integration of Refugee Immigrants, IFN WP No 1017, 2014 (Med Per Lundborg.) 

Hur höga är minimilönerna?, IFAU Rapport 2005:18, 2005. IFAU, Uppsala.
 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se