Per Skedinger

Opublicerade arbeten

Does Job Security Hamper Employment Prospects?, IFN WP No 1255, 2018. (Med Carl Magnus Bjuggren.) 

Minimum Wages and the Integration of Refugee Immigrants, IFN WP No 1017, 2014 (Med Per Lundborg.) 

Hur höga är minimilönerna?, IFAU Rapport 2005:18, 2005. IFAU, Uppsala.
 

IFN in the news

IFN-podden

Den redan i förväg omdebatterade utredningen om LAS och arbetsrätten underkändes av ansvarig minister och skapade stor politisk debatt. Men vad säger forskningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, och de förändringar av arbetsrätten som utredningen föreslår? Per Skedinger ger en bredare bild av forskningen bakom de omdebatterade förslagen i avsnitt nr 36 av IFN-podden.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se