IFN-forskare

Richard Öhrvall

fil.mag.

Några av de frågor Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?

  • Hur formas vanan att röst eller inte rösta i allmänna val och hur påverkar olika omständigheter ungas benägenhet att rösta?

  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

  • Vad har det ökande bortfallet i samhällsundersökningar för betydelse för kvaliteten på de resultat de ger?

Aktuell forskning

More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities Andreas Bergh, Günther Fink och Richard Öhrvall

Nya vetenskapliga publikationer

”Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Statsvetenskaplig tidskrift, 117(4): 555-585, 2016. Länk

”Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008” (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), Government and Opposition, 51(4): 553-579, 2016, Länk 

”Not so fair after all? Perceptions of procedural fairness and satisfaction with democracy in the Nordic welfare states” (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), International Journal of Public Administration, 37(2): 106-119, 2014. Länk

”The Single-Issue Party Thesis and the Sweden Democrats” (med Gissur Ó. Erlingsson och Kåre Vernby), Acta Politica, 49(2): 196-216, 2014.  Länk

”Does Election Day Weather Affect Voter Turnout?  Evidence from Swedish Elections” (med Mikael Persson och Anders Sundell),Electoral Studies, 33: 335-342, 2014. Länk

Richard Öhrvall

Kontakt

Mobil : 0708 845875
richard.ohrvall@ifn.se

Kort beskrivning

Richard Öhrvall är forskare vid IFN och doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se