IFN-forskare

Richard Öhrvall

fil.dr

Några av de frågor Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?

  • Hur formas vanan att röst eller inte rösta i allmänna val och hur påverkar olika omständigheter ungas benägenhet att rösta?

  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

  • Vad har det ökande bortfallet i samhällsundersökningar för betydelse för kvaliteten på de resultat de ger?

Aktuell forskning

Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout Richard Öhrvall och Sven Oskarsson

Nya vetenskapliga publikationer

Growing into Voting: Election Turnout among Young People and Habit Formation.  Avhandling i statsvetenskap. Linköpings universitet. 2018. Länk

"Issues on Transparency, Accountability, and Control in Hybrid organisations: The Case of Enterprises Owned by Local Government" (med Gissur Ó Erlingsson och Anna Thomasson), i  Andrea Bonomi Savignon, Luca Gnan, Alessandro Hinna and Fabio Monteduro (eds.) Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services, Emerald Publishing. 2018. Länk

"More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities" (med Andreas Bergh och Günter Fink). Public Choice, 172(3-4), 483–500, 2017. Länk

A Clean House? – Studies of Corruption in Sweden (med Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson och Mats Sjödon). Lund: Nordic Academic Press. 2016. Länk

"Tål den svenska modellen att jämföras? Om utlandssvenskars attityder till välfärdsstaten" (med Andreas Bergh och Henrik Jordahl), i Maria Solevid, (red.), Svenska utlandsröster. Göteborgs universitet: SOM-Institutet. 2016. Länk

"Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?” (med Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson och Anna Thomasson). Statsvetenskaplig tidskrift, 117(4): 555-585, 2016. Länk

”Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008” (med Gissur Ó. Erlingsson och Jonas Linde), Government and Opposition, 51(4): 553-579, 2016, Länk 

 

För en fullständig lista med publikationer går till extern webbsida.

Richard Öhrvall

Kontakt

Mobil : 0708 845875
richard.ohrvall@ifn.se

Kort beskrivning

Richard Öhrvall är forskare vid IFN och doktor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han är affilierad till Institutet för analytisk sociologi ( IAS) vid Linköpings universitet.

IFN in the news

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se