Roger Svensson

Övrig information


Utbildning

Docent i innovatiosteknik med inriktning mot internationell tekniköverföing vid Mälardalens universitet, april, 2003.

Ekonomie doktor vid Uppsala universitet, april 1996.

Filosofie licentiat vid Göteborgs universitet, juni 1993. 

Filosofie kandidat i nationelekonomi vid Göteborgs universitet, september 1990.


Referee för följande tidskrifter


Applied Economics, Economic Inquiry, Economics of Innovation and New Technology, Journal of Business Venturing, Journal of International Business Studies, Journal of Technology Transfer, Managerial Finance, Public Choice, Research Policy, Scandinavian Journal of Economics, Small Business Economics, Technovation, Weltwirtschaftliches Archiv.


Opponent

Opponent till Benny Borgman, Licentiatavhandling, CESIS, The Royal Institute of Technology (KTH), juni 2007.

Opponent till Olof Ejermo, slutseminarium för doktorsexamen i ekonomi, Department of Economics, Jönköping International Business School, februari 2004.

Opponent till Anita du Rietz, slutseminarium för doktorsexamen i ekonomi, The Department of Innovation, Design and Product Development, Mälardalens Högskola, mars 2003.

Opponent till Hans Lööf, slutseminarium för doktorsexamen i teknologi, The Institute of Industrial Economics and Management (INDEK), The Royal Institute of Technology (KTH), november 2001.

Opponent till Dan Johansson, slutseminarium för doktorsexamen i teknologi, The Institute of Industrial Economics and Management (INDEK), The Royal Institute of Technology (KTH), mars 2001.


Ansvarig för insamlandet av databaser

Databas över kommersialisering av patent ägda av uppfinnare och småföretag. Svarsfrekvens: 80 %. (insamlad 2003)

Databas över upphandling och internationalisering av konsulttjänster. Svarsfrekvens: 90%. (insamlad 1998)

IUI:s databas över svenska multinationella företag 1994. Svarsfrekvens: 90%. (insamlad 1995-96)

IFN in the news

IFN kalendarium

  • 15
    Apr

    CANCELLED

    Forskarseminarier

    Merih Sevilir Indiana University

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se