Elmarknadens ekonomi

Media

 1. Centralstyrd elhandel knappast rätt väg att gå, SvD.se Debatt den 27 december 2018
 2. Fjärrvärmen behöver starkare konkurrens, SvD Näringsliv Debatt den 2 oktober 2018
 3. Hushåll förlorare när värmebolag maxar vinsten, SvD Näringsliv Debatt den 23 september 2018
 4. EU gör det svårt att minska flygets klimatpåverkan, DN.se Debatt den 17 april 2018
 5. A minor change in market trading rules could save taxpayers billions of dollars, LSE Business Review den 29 novermber 2017 
 6. Sätt stopp för nätjättarnas övervinster, SvD Näringsliv den 20 december 2016
 7. Vad händer om kärnkraften läggs ner? Kvartal.se den 18 mars 2016
 8. Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset, Dagens Samhälle den 18 mars 2016
 9. Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln, Realtid.se Debatt den 15 mars 2016
 10. Lär av Storbritanniens avskräckande exempel, DI Debatt den 25 januari 2016
 11. National policies for renewable electricity are an obstacle to market integration in the European Union, IAEE Energy Forum, Third Quarter 2014
 12. Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer, Expressen Debatt den 15 juli 2014 (underlagsdokument)
 13. S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö, Kvällsposten Debatt den 24 januari 2014
 14. Marknadsmakt minskar incitament att investera i kärnkraft, IFN Nyhetsbrev #9 2013
 15. Begränsa de offentliga bolagen, SvD Brännpunkt den 29 augusti 2013
 16. Elprisskillnaderna i Sverige är motiverade - slutreplik, SvD.se Brännpunkt den 25 mars 2013
 17. Backa inte från reformen med elområden, Svd.se Brännpunkt den 15 mars 2013
 18. Europe should let China subsidise its energy production, Financial Times den 11 september 2012
 19. Konsumenter vinner på fler elområden, DI Debatt den 20 april 2012
 20. Elområden viktiga för en effektivare elmarknad, DN.se Debatt den 5 mars 2012
 21. Nord Pool Spot öppna för insyn, Second Opinion den 1 december 2011
 22. Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel, DN Debatt den 11 november 2011
 23. Elbörsens modell för prissättning fungerar bra, GT Expressen Debatt den 6 mars 2011
 24. Elhandlares förslag kan ge högre elpriser, SvD.se Brännpunkt den 2 mars 2011
 25. Politiskt förslag kan ge högre elpriser, Newsmill den 15 november 2010
 26. Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser, DN Debatt den 1 oktober 2010
 27. Nationella beslut kan bidra till att lösa det globala klimatproblemet, IFN Nyhetsbrev #3 2010
 28. Elproducenternas vinster gynnas av regelverket - Replik, DN.se Debatt den 24 juni 2010
 29. Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk, SvD Brännpunkt den 17 juni 2010
 30. Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre, DI Debatt den 17 april 2010
 31. Konkurrensen och prisbildningen på grossistmarknaden för el, IFN Nyhetsbrev #2 2010
 32. Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning, DN Debatt den 29 december 2009
 33. Fungerar konkurrensen på elmarknaden? Ekonomisk Debatt, nr. 8 2009
 34. Inget att vinna på alternativ prissätting, DI Debatt den 11 november 2009
 35. Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi, DN Debatt den 14 juli 2009
 36. Produktion och återförsäljning i samma bolag kan förbättra konkurrensen på elmarknaden, IFN Nyhetsbrev #1 2009
 37. Ineffektivt samspel mellan reglerade elsektorer och marknader för utsläppsrätter, IFN Nyhetsbrev #2 2008

 

Aktuell forskare

Roger Svensson

Ämnesområde: Entreprenörskap,FoU-politik, immateriella rättigheter, penningpolitik och subventioner i näringslivet.
 

Några av de frågor Roger Svensson försöker besvara i sin forskning:

 • När är det effektivt att staten stöder innovativa företag och entreprenörer?
 • Hur bör immateriella rättigheter utformas så att de blir samhällseffektiva?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se